Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0852 Troll EM EMU Nordsjøen melding

[24.06.08]
 

Ref. 08/15-287; 4153/08
Selskap: StatoilHydro, KT, 18.06.08
Operatør og fartøy: Petroleum Geo-Services, "Electron".
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, "effekt" - ca. 1000 A.
Område: Kvadrant: 26.
Tid: Fra 23.06. til 05.09.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).