Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

DNO DN0805 Skatollet PL 102 og 414 bl. 25/5 Nordsjøen melding

[25.06.08]

Ref. 08/509-20; 4201/08
Selskap: Det norske oljeselskap ASA, KB, 20.06.08.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS , ”Birkeland”
Type: 2D.
Kilde: Luftkanon(er): 2,5 liter (150 k.t.).
Kabler og lengde: 1, 1200 m.
Område: Blokk(ene): 25/5.
Tid: I perioden fra 14.07. til 17.08.08 (samme som for DN0806).

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).