Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

WesternGeco WGEM0801N EMU Møre melding

[27.06.08]
 

Ref. 08/226-6; 4198/08
Selskap: WesternGeco, ET, 20.06.08 (oppdatert informasjon pr. e-post 26.06.08).
Operatør og artøy: WesternGeco Electromagnetics, ”Toisa Vigilant”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 120 kW.
Område: Kvadrant(ene): Deler av 6201-6203, 6300-6303, 6400, 6401 - alle øst av 0° og 6300, 6400 vest av 0°.
Tid: Fra 15.07. til 15.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).