Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0822 Glitne 4D Nordsjøen melding

[27.06.08]

StatoilHydro ST0822 Glitne 4D Nordsjøen melding
[27.06.08]

Ref. 08/15-300; 4356/08
Selskap: StatoilHydro ASA, KT, 24.06.08.
Operatør og fartøy: Wavefield Inseis ASA, ”Geowave Commander”
Type: 4D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 56,7 liter (2 x 3460 k.t.).
Kabler og lengde: 8, 6000 m.
Område: Blokk(ene): 15/2, 5, 6 og 16/8.
Tid: Fra 28.07. til 15.09.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).