Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fugro Seismisk 2D undersøkelse - MNR08 Midt-Norge

[01.02.08]

Ref. 2008/23-5; 587-08
Selskap: Fugro Multiclient Services AS, 29.01.08.
Type: 2D.
Kilde: Luftkanoner: Et kanonfelt på 85,9 liter (5240 kubikktommer).
Område: Midt-Norge innenfor 61o45'N og 68o00'N og 00o30'V til 11o40'Ø.
Tidspunkt: 01.03. inntil 30.10.08.

Vurdering:
Deler av det omsøkte området overlapper med eller ligger tett inntil gyteområde for sild i kvadrantene 6204-6206, 6304-6307, 6408, 6510, 6611 med gyting i perioden fra ca. 01.02. til ca. 30.04. Deler av det omsøkte området overlapper med eller ligger tett inntil gyteområde for torsk i kvadrantene 6204-6206, 6509, 6510 med gyting i perioden fra ca. 15.03. til ca. 15.05. Deler av det omsøkte området overlapper med eller ligger tett inntil gyteområde for sei i kvadrantene 6204-6206, 6304-6307, 6408, 6508-6510 med gyting i perioden fra ca. 15.02. til ca. 15.04.

Tilråding:
Vi vil fraråde seismisk aktivitet innenfor omsøkt område som dekker nevnte kvadranter i perioden totalt fra ca. 01.02. til ca. 15.05.08. Dersom operatøren gjør unna linjene i nordlige og vestlige deler av omsøkt område først, kan ev. konfliktsituasjoner unngås.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).