Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0879 Borestedsundersøkelse blokkene 7124/6 - 7125/4 og 5 Barentshavet

[25.01.08]

Ref. 08/15-25; 467/08
Selskap: StatoilHydro, TNP GET GOP 23.01.08

Type: Borestedsundersøkelse.
Kilde: Luftkanoner: 2,3 liter (140 kubikktommer) og annet lettseismisk utstyr.
Område: Blokkene: 7124/6 og 7125/4, 5.
Tidspunkt: Innen perioden fra ca. 19.03. til ca. 19.06.08.

Vurdering og tilråding:
Det omsøkte området ligger nært opp til del av gyteområder for lodde i sørlige deler av kvadrantene 7124 og 7125 med gyting i perioden ca.01.03. til ca. 30.04. Vi vil fraråde seismisk aktivitet i det omsøkte området i perioden ca. 01.03. til ca. 30.04.08.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).