Hopp til hovedteksten

Forvaltningsråd

Bestilling av forvaltningstøtte på området lakselus

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har fått flere spørsmål fra Mattilsynet om problemene med lakselus. Instituttene har jobbet parallelt med å svare på disse spørsmålene, og har samkjørt svarene slik de fremkommer her.

2009.12.16 11:27
Last ned:

Oppsamling av lus etter behandling som ikke tar livet av lusen

Mattilsynet har bedt Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet å vurdere risiko for videre spredning av lusene til andre anlegg når de blir behandlet med midler som ikke tar livet av lusene.

2009.12.16 11:32
Last ned:

Vurdering av minstemål på sei og høstingspotensiale

2010.02.03 12:43
Last ned:

Høring - Vurdering av foreslåtte TFO-områder i 2012

2011.12.08 12:56
Last ned: