Hopp til hovedteksten
Nordsjøen

Vitenskapelige publikasjoner

Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for publisering finner du i vårt institusjonelle arkiv BRAGE IMR.

Havforskningsinstituttets institusjonelle arkiv ble etablert i 2007. Brage IMR inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet.

BRAGE IMR

 

De siste artiklene i BRAGE IMR

Instituttets 20 siste open access-artikler

I Brage IMR registreres alle Havforskningsinstituttets artikler som ikke er rettighetsbelagt av forlag.  Man kan søke eller bla i instituttets samlede open access produksjon, inkludert serier/rapporter av faglig karakter

Forskning