Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2002

Nr._35_Toktrapport_blaakveite_traal_soer_des_03_(4).pdf

2009.01.16 19:31
Last ned:

Silde og brislingundersøkelser i fjordene (2002)

2009.01.16 19:31
Last ned:

Hydrografisk snitt Arendal-Hirtshals

2009.01.16 19:31
Last ned:

Akustisk mengdemåling av makrell i Nordsjøen

2009.01.16 19:31
Last ned:

Mengdemåling av sei

2009.01.16 19:31
Last ned:

Rekebestanden i Skagerrak-Norskerenna

2009.01.16 19:31
Last ned:

Hydrografisk snitt Arendal-Hirtshals(2)

2009.01.16 19:31
Last ned:

Hydrografisk snitt Arendal-Hirtshals (3)

2009.01.16 19:31
Last ned:

Acoustic survey of pelagic fish in the Barents Sea

2009.01.16 19:31
Last ned:

Komparative forsk med teine med og uten seleksjonsringer

2009.01.16 19:31
Last ned:

Hydrografisk snitt Arendal-Hirtshals (4)

2009.01.16 19:31
Last ned:

Bunntrålåokt for 3.kvartal(IBITS)

2009.01.16 19:31
Last ned:

Telling av hval under 0-gruppetoktet (2002)

2009.01.16 19:31
Last ned:

Blåkveitetokt

2009.01.16 19:31
Last ned:

Hydrografisk snitt Arendal-Hirtshals(5)

2009.01.16 19:31
Last ned:

Utbredelse av blåkveite og snabeluer langs Eggakanten

2009.01.16 19:31
Last ned:

Acoustic Survey for North Sea Herring and Sprat

2009.01.16 19:31
Last ned:

Overvåking av gjenvekst av tare etter tråling i Sør-Trondelag

2009.01.16 19:31
Last ned:

Loddelarvetokt sommeren (2002)

2009.01.16 19:31
Last ned:

Hydrografisk snitt Arendal-Hirtshals(6)

2009.01.16 19:31
Last ned:

NR.11_Blue_whiting_survey_during_spring_2002.pdf

2009.01.16 19:31
Last ned:

NR.10_Sildelarvetokt_vren_2002.pdf

2009.01.16 19:31
Last ned:

NR.9_Seiunderskelsen_i_Nordsjen_med....pdf

2009.01.16 19:31
Last ned:

NR.8_Capelin_migration_and_spawning_dynamics.pdf

2009.01.16 19:31
Last ned:

NR.7_Akkustisk_mengdemaaling_av_skrei.pdf

2009.01.16 19:31
Last ned:

NR.6_Hydrografisk_snitt_Arendal-Hirtshals.pdf

2009.01.16 19:31
Last ned:

NR.5_Mengdemaaling_av_gytefisk_langs_srlandskysten.pdf

2009.01.16 19:31
Last ned:

NR.4_Hydrografisk_snitt_Arendal-Hirtshals.pdf

2009.01.16 19:31
Last ned:

NR.2_Bunntraaltokt_for_1._kvartal_(IBITS).pdf

2009.01.16 19:31
Last ned:

NR.1_Hydrografisk_snitt_Arendal-Hirtshals.pdf

2009.01.16 19:31
Last ned: