Hopp til hovedteksten

Risikorapport norsk fiskeoppdrett - 2010

Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett

(Hele rapporten)

2011.01.12 09:47
Last ned:

Innholdsliste og sammendrag

2011.01.11 12:25
Last ned:

Kapittel 1 Innledning

2011.01.12 09:12
Last ned:

Kapittel 2 Metoder for risiko- og tilstandsvurdering

2011.01.12 09:15
Last ned:

Kapittel 3 Status for norsk fiskeoppdrett i 2009

2011.01.12 09:17
Last ned:

Kapittel 4.1 Sammenheng mellom omfang av fiskeoppdrett og miljøvirkninger

2011.01.12 09:19
Bæreevne
Last ned:

Kapittel 4.2 Smittespredning og sykdom

2011.01.12 09:21
Sykdom og smittespredning
Last ned:

Kapittel 4.3 Lus som vektor for sykdomsagens

2011.01.12 09:23
Lakselus
Last ned:

Kaprittel 4.4 Rømt oppdrettsfisk og smittespredning

2011.01.12 09:24
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Sykdom og smittespredning
Last ned:

Kapittel 4.5 Genetisk påvirkning og rømming

2011.01.12 09:25
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Last ned:

Kapittel 4.6 Næringssalter

2011.01.12 09:26
Bæreevne
Last ned:

Kapittel 4.7 Organisk påvirkning

2011.01.12 09:27
Bæreevne
Last ned:

Kapittel 4.8 Legemidler

2011.01.12 09:28
Sykdom og smittespredning
Last ned:

Kapittel 4.9 Andre fremmedstoffer

2011.01.12 09:29
Last ned:

Kapittel 5.1 Smittespredning og sykdom

2011.01.12 09:31
Last ned:

Kapittel 5.2 Genetisk påvirkning

2011.01.12 09:37
Last ned:

Kapittel 5.3 Utslipp av næringssalter

2011.01.12 09:38
Last ned:

Kapittel 5.4 Organisk belastning

2011.01.12 09:39
Last ned:

Kapittel 5.5 Legemidler

2011.01.12 09:40
Last ned:

Kapittel 5.6 Oppsummering og konklusjon av risikovurderingen

2011.01.12 09:41
Last ned:

Kapittel 6 Anbefalinger for videre arbeid

2011.01.12 09:42
Last ned:

Om rapporten

Havforskningsinstituttet har publisert årlige risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett siden 2011 på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har lagt vekt på overordnede problemstillinger myndighetene vil ha råd om knyttet til smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, eutrofiering, organisk belastning og utslipp av legemidler.