Hopp til hovedteksten

Risikorapport norsk fiskeoppdrett - 2012

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012

Fisken og havet, særnummer 2-2012

Last ned:

Om rapporten

Havforskningsinstituttet har publisert årlige risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett siden 2011 på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har lagt vekt på overordnede problemstillinger myndighetene vil ha råd om knyttet til smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, eutrofiering, organisk belastning og utslipp av legemidler.

Kontaktpersoner

Terje Svåsand
994 89 985