Hopp til hovedteksten

Risikorapport norsk fiskeoppdrett - 2011

Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett (Fisken og havet, særnr. 3-2011)

2011.10.03 15:02
Oppdrett
Bæreevne
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Last ned:

Om rapporten

Havforskningsinstituttet har publisert årlige risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett siden 2011 på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har lagt vekt på overordnede problemstillinger myndighetene vil ha råd om knyttet til smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, eutrofiering, organisk belastning og utslipp av legemidler.