Hopp til hovedteksten
Rodalge_Porpyra_pa_sjel.jpg
Foto: Vivian Husa
Utskriftsvennlig versjon

4.10 Sårbare og truede arter

Indikatoren som presenteres i dette kapitlet er knyttet til sårbarhet av arter i Barentshavets økosystem. Arter kan være truet av menneskelig aktivitet eller være sårbare ut fra endringer i miljø.

Ved utarbeidelsen av nye norske rødlister i 2006 ble for første gang flere marine organismegrupper vurdert. Dette gjelder følgende grupper:

  • Makroalger (fastsittende alger)
  • Evertebrater (svamp, koralldyr, flerbørstemark, havedderkopper, krepsdyr, bløtdyr, armfotinger, pigghuder, kappedyr)
  • Fisk