Hopp til hovedteksten
Forskningsfartøyet G.O. Sars i åpent hav.
Forskningsfartøyet G.O. Sars i åpent hav.
Foto: Kjartan Mæstad, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

4.1. Havklima

Tilgjengelig åpent vannareal gjennom vekstsesongen, temperatur i disse vannmassene og netto innstrømming av næringsrikt vann fra Atlanterhavet er sentrale indikatorer i en slik beskrivelse. De tre indikatorene som presenteres for havklima søker å gi et bilde av situasjonen for det fysiske produksjonsmiljøet i Barentshavet.

Indikatorene må ses på som indirekte indikatorer for egenskaper i det fysiske miljøet. Ytterligere kommentarer blir gitt under evaluering lengre bak i rapporten.