Hopp til hovedteksten
Hav
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

4.1.3 Transport av atlantisk vann inn i Barentshavet

Transporten av atlanterhavsvann, og hvordan den varierer i tid, er svært viktig for forståelse av endringer i klimaet og for transport egg, larver og dyreplankton inn i Barentshavet.

Det er en klar sammenheng mellom innstrømningen og årsgjennomsnittlig mengde dyreplankton i Fugløya–Bjørnøya-snittet.

Teknisk vurdering

Indikatoren fungerer i forhold til det den er ment å belyse. Revisjon er ikke nødvendig.

Økosystem-vurdering

En økt innstrømming til Barentshavet etter en periode med svakere innstrømming vil kunne påvirke mengden og fordelingen av dyreplanktonbiomasse i Barentshavet.
 

Fig 4 .1. 3. 1. Transport av vann

Figur 4.1.3.1 Transport av atlanterhavsvann inn i Barentshavet målt i området mellom norskekysten og Bjørnøya (Fugløya–Bjørnøya-snittet) gitt som avvik fra sesongmiddelet for måleperioden. Transporten er gitt i Sverdrup (1 Sv = 1 million m3/s). 3 måneders (blå linje) og 1 års (rød linje) glidende middel er vist.

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet
Forfattere
Randi Ingvaldsen
Datagrunnlag
Måleserier vedlikeholdt av Havforskningsinstituttet. For andre data, kontakt Havforskningsinstituttet.
Referanse
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Middel over hele måleperioden
Tiltaksgrense
Ingen
SVO-relevans
Tromsøflaket – Kystnært – Iskanten – Polarfronten – Svalbard