Hopp til hovedteksten
Lindesnes Fyr. Foto: Øystein Paulsen
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Forvaltningsplaner

Regjeringen har lagt frem helhetlige forvaltningplaner for Barentshavet og Norskehavet. Siktemålet er at disse skal medvirke til en bærekraftig forvaltning av disse havområdene.

I forvaltningsplan Barentshavet klargjøres de overordnede rammene for eksisterende og ny virksomhet i havområdet, og det legges til rette for sameksistens mellom næringer som fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet.

I forvaltningen av Norskehavet ligger det betydelige utfordringer, særlig knyttet til effekter av klimaendringer og forsuring av havet, overbeskatning av enkelte fiskebestander, risiko for akutt forurensning, nedgang i sjøfuglbestander og behovet for bevaring av korallområder.

Forvaltningsplan Barentshavet - rapporter fra overvåkingsgruppen

Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten ble lagt frem av regjeringen 31. mars 2006. Havforskningsinstituttet fikk da ansvar for å lede overvåkingsgruppen. Denne gruppen leverer en årlig statusrapport for dette økosystemet. Rapporten for 2011 beskriver et rikt og reint havområde.

Overvåkingsgruppens rapporter:

Forvaltningsplan Norskehavet - rapporter fra overvåkingsgruppen

Norskehavet er et rikt hav med viktige næringer som har betydelig aktivitet. Forvaltningsplan for dette havområdet ble lagt frem og behandlet i Stortinget 18. juni 2009 .

Overvåkingsgruppens rapporter: