Hopp til hovedteksten

Kyst og havbruk - Kyst og havbruk 2009

Innhold

2009.05.27 09:10
Last ned:

1.1 Oversikt over økosystem kystsone

2009.05.27 09:11
Havområder og økosystem
Last ned:

1.2 Kystklima

2009.05.27 09:21
Klima og klimastatus
Kyst og fjord
Last ned:

1.3 Alger langs norskekysten

2009.05.27 09:22
Alger
Kyst og fjord
Last ned:

1.4. Naturtypekartlegging i kystsonen

2009.05.27 09:22
Kyst og fjord
Last ned:

1.5 Rødlista - et nyttig hjelpemiddel for forvalningen?

2009.05.27 09:23
Last ned:

1.6 Om forvalningen av kystnære ressurser

2009.05.27 09:24
Kyst og fjord
Last ned:

1.7 Kysttorsk - et tema med mange variasjoner

2009.05.27 09:25
Torsk
Kysttorsk nord for 62ºN
Last ned:

1.8. Kan kysttorsk og skrei forvaltes hver for seg?

2009.05.27 09:25
Kysttorsk nord for 62ºN
Last ned:

1.9 Kysttorsk og torskeoppdrett - et umulig naboskap?

2009.05.27 09:26
Kysttorsk nord for 62ºN
Last ned:

1.10 Hva vet vi om parasitter og oppdrett av torsk?

2009.05.27 09:29
Torskeoppdrett
Lus
Last ned:

1.11 Berlevågfisken - en nordnorsk torskefisk med aner i Stillehavet

2009.05.27 09:31
Torsk
Last ned:

1.12 Lobemantene - reelle trusler eller bare pene og pyntelige?

2009.05.27 09:32
Amerikansk lobemanet (Mnemiopsis leidyi)
Last ned:

1.13 Den eines død, den andres brød

2009.05.27 09:34
Lodde
Last ned:

1.14 Økosystembasert forvaltning av biologisk mangfold på kysten

2009.05.27 09:34
Kyst og fjord
Last ned:

1.15 Hardangerfjorden, på utsida av rammene for berekraftig oppdrett?

2009.05.27 09:35
Kyst og fjord
Oppdrett
Last ned:

1.16 Porsangerfjorden - produktiv, men ingen Sareptas krukke

2009.05.27 09:36
Kyst og fjord
Last ned:

1.17 Kartlegging av turistfiske

2009.05.27 09:37
Last ned:

1.18 Påvirker Forsvarets sonarer havmiljøet?

2009.05.27 10:16
Teknologi
Last ned:

1.19 Oljeboring i kystnære områder

2009.05.27 10:17
Kyst og fjord
Redskap og teknologi
Last ned:

1.20 Skipsvrak langs norskekysten medfører en miljøtrussel

2009.05.27 10:18
Kyst og fjord
Last ned:

2.1 Kystsel

2009.05.27 10:53
Sel
Last ned:

2.2 Kysttorsk nord for 62' breddegrad

2009.05.27 10:53
Kysttorsk nord for 62ºN
Last ned:

2.3 Kyst - og fjordbrisling

2009.05.27 10:55
Kyst og fjordbrisling
Last ned:

2.4 Rognkjeks og rognkall

2009.05.27 10:56
Rognkjeks/-kall
Last ned:

2.5 Europeisk ål

2009.05.27 11:13
Ål
Last ned:

2.6 Hummer

2009.05.27 11:14
Hummer
Last ned:

2.7 Taskekrabbe

2009.05.27 11:15
Hummer
Last ned:

2.8 Kongekrabbe

2009.05.27 11:15
Kongekrabbe
Last ned:

2.9 Haneskjell

2009.05.27 11:16
Haneskjell
Last ned:

2.10 Stort kamskjell

2009.05.27 12:06
Kamskjell
Last ned:

2.11 Stortare

2009.05.27 12:07
Tang og tare
Last ned:

2.12 Kveite

2009.05.27 12:08
Kveite
Last ned:

2.13 Sjøkreps

2009.05.27 12:08
Sjøkreps
Last ned:

2.14 Leppefisk

2009.05.27 12:09
Last ned:

2.15 Reker i fjorder og kystnære områder

2009.05.27 12:10
Kyst - og fjordreke
Last ned:

3.1.1 Produksjon av laks og regbueørret

2009.05.27 12:12
Laks
Last ned:

3.1.2 Produksjon av torsk og kveite

2009.05.27 12:13
Kveite
Torsk
Last ned:

3.1.3 Produksjon av skjell

2009.05.27 12:14
Krepsdyr
Last ned:

3.2.1 Eksporten av laks og ørret

2009.05.27 12:15
Laks
Ørret/Aure
Last ned:

3.2.2 Markedssituasjonen for torsk og kveite fra havbruk 2008

2009.05.27 12:16
Kveite
Torsk
Last ned:

3.3.1 Kan laksen bli vegetarianer, ønsker vi det?

2009.05.27 12:19
Laks
Last ned:

3.3.2 Bæreevne for fisk i oppdrett

2009.05.27 13:12
Oppdrett
Last ned:

3.3.3 Bæreevne for skjelldyrking

2009.05.27 13:15
Krepsdyr
Last ned:

3.3.4 Bæreevne i havbeite med hummer

2009.05.27 12:21
Hummer
Last ned:

3.4.1 Valg av not til oppdrettstorsk

2009.05.27 12:23
Torskeoppdrett
Redskap og teknologi
Last ned:

3.4.2 Produksjon av rene hunnfiskpopulasjoner av atlantisk torsk

2009.05.27 12:25
Torsk
Last ned:

3.4.3 Utvandringstrang hos rømt laksesmolt

2009.05.27 12:29
Laks
Last ned:

3.5.1 Laksen unnviker avlusingsmiddel - dersom den får velge

2009.05.27 12:30
Laks
Last ned:

3.5.2 Fra utsett til slakt

2009.05.27 12:32
Klima og klimastatus
Last ned:

3.5.3 Hvordan takler laksen varierende merdmiljøforhold

2009.05.27 12:33
Laks
Klima og klimastatus
Last ned:

3.5.4 Slakting av fisk - velferd, neuroglobin og kabonmonoksid

2009.05.27 12:53
Klima og klimastatus
Last ned:

3.5.5 Hva bestemmer vannutskiftingen og oksygenforhold i oppdrettsmerder?

2009.05.27 12:55
Klima og klimastatus
Oppdrett
Last ned:

3.6.1 Lakselussituasjonen i Hardangerfjorden våren 2008

2009.05.27 12:56
Laks
Lakselus
Last ned:

3.6.2 Molekylære studier av lakselus

2009.05.27 12:57
Lakselus
Last ned:

3.6.3 Smittespredning i kystsonen

2009.05.27 12:58
Kyst og fjord
Last ned:

3.6.4 Berggylte som lusekontrollør

2009.05.27 12:59
Arter A - Å
Last ned:

3.7.1 Ærfugl og blåskjellopdrett - et uløselig problem?

2009.05.27 13:02
Oppdrett
Blåskjell
Last ned:

3.7.2 Miljøeffekter og overvåkning av blåskjellanlegg

2009.05.27 13:07
Klima og klimastatus
Oppdrett
Blåskjell
Last ned:

3.7.3 Dagens forskning på yngelproduksjon av kamskjell

2009.05.27 13:10
Kamskjell
Last ned: