Hopp til hovedteksten

Kyst og havbruk - Kyst og havbruk 2009

Innhold

Last ned:

1.1 Oversikt over økosystem kystsone

Last ned:

1.2 Kystklima

Last ned:

1.3 Alger langs norskekysten

Last ned:

1.4. Naturtypekartlegging i kystsonen

Last ned:

1.13 Den eines død, den andres brød

Last ned:

1.17 Kartlegging av turistfiske

Last ned:

1.19 Oljeboring i kystnære områder

Last ned:

2.1 Kystsel

Last ned:

2.2 Kysttorsk nord for 62' breddegrad

Last ned:

2.3 Kyst - og fjordbrisling

Last ned:

2.4 Rognkjeks og rognkall

Last ned:

2.5 Europeisk ål

Last ned:

2.6 Hummer

Last ned:

2.7 Taskekrabbe

Last ned:

2.8 Kongekrabbe

Last ned:

2.9 Haneskjell

Last ned:

2.10 Stort kamskjell

Last ned:

2.11 Stortare

Last ned:

2.12 Kveite

Last ned:

2.13 Sjøkreps

Last ned:

2.14 Leppefisk

Last ned:

3.1.2 Produksjon av torsk og kveite

Last ned:

3.1.3 Produksjon av skjell

Last ned:

3.2.1 Eksporten av laks og ørret

Last ned:

3.3.2 Bæreevne for fisk i oppdrett

Last ned:

3.3.3 Bæreevne for skjelldyrking

Last ned:

3.3.4 Bæreevne i havbeite med hummer

Last ned:

3.4.1 Valg av not til oppdrettstorsk

Last ned:

3.5.2 Fra utsett til slakt

Last ned:

3.6.2 Molekylære studier av lakselus

Last ned:

3.6.3 Smittespredning i kystsonen

Last ned:

3.6.4 Berggylte som lusekontrollør

Last ned: