Hopp til hovedteksten

Kyst og havbruk - Kyst og havbruk 2005

Kyst_og_havbruk_2005_omslag.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

Forord

2011.09.28 09:18
Last ned:

Innhold

2011.09.28 09:19
Last ned:

Utfordringer_i_kystsonen.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

Nest_best_Er_det_godt_nok.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.1._Hvorfor_er_kysten_saa_viktig.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.2_Kysten_Riksveg_nr_1.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.2.1_Skipsfartens_transport_av_fremmede_arter.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.2.2_Kongekrabbens_vandringer_langs_kysten.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.2.3_Olje_i_det_marine_miljoe_Valget_mellom_fisk_og_fugl.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.3_Kystsoneplaner_Forskningens_bidrag.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.4_Kystsoneforvaltning_i_praksis.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.5_Gytefelt_langs_kysten_Om_kunnskap_og_vitenskap.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.6_Vi_innforer_EUs_rammedirektiv_for_vann.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

2.1_Biologiske_verdier_i_kystsonen.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

2.2_Kystklima.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

2.3_Fjordcult_Dyrking_av_fjorder.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

2.4_Effekter_av_oksygensvikt_paa_fjordfauna.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

2.5_Hoesting_av_tang_og_tare.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

2.6_Europeisk_aal.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

2.7_Hummer.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

2.8_Taskekrabbe.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

2.9_Lite_utnyttede_ressurser_(LUR).pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

3.1_Sett_fra_et_politisk_staasted.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

3.2_Turistfiske_utenfor_kvoter_og_reguleringer.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

3.3_Marine_verneomraader.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

3.4.1_Naturlig_atferd_Fiskevelferd.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

3.4.3_Fiskevelferd_og_lovverket.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

3.5_Porsangerfjorden__et_nasjonalt_laboratorium.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

3.6_Kunstige_rev_paa_norskekysten.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

3.7_Okt_verdiskaping_og_baerekraftig_forvaltning_i_havbruk.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

4.1_Produksjon_av_laks_og_regnbueorret_i_2004.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

4.2_Markedssituasjonen_for_laks_og_orret_i_2004.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

4.4_Smitteoverforing_i_oppdrett.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

4.3_Helsesituasjonen_hos_laksefisk.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

4.5_Oppdrettslaks_paa_avvegar.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

4.6_Merking_av_oppdrettslaks.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

4.7_Romt_laks_og_regnbueorret_bor_fiskes_opp.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

4.8_Finnes_det_grenser_under_vann_for_lakselus.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

5.2_Oppdrett_av_kveite.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

5.1_Torskeoppdrett.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

5.3_Romming_av_oppdrettstorsk.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

5.4_Kvaliteten_paa_fisk.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

5.5_Sykdomsforebyggelse_hos_marin_fisk_og_skjell.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

5.6_Oppdrett_av_berggylte.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

5.7_Helsesituasjonen_hos_marin_oppdrettsfisk_2004.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

5.8.1_Hyse_vokser_hurtigere_enn_torsk.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

6.4_Bonde_paa_havet_Dyrking_av_hummer.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

5.8.2_Kraakebolle_En_piggete_lekkerbisken_med_potensial.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

5.8.3_Flekksteinbit_i_oppdrett.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

5.9_En_kongelig_norsk_oppdrettstorsk_eller_flere_stammer.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

6.1.1_Planteplankton_langs_kysten.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

6.1.2_Giftige_alger_Analyse_for_hosting_av_blaaskjell.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

6.1.3_Avgiftning_av_skjell.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

6.2_Yngelproduksjon_av_stort_kamskjell.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

6.3_Havbeite_Konsesjoner_premisser_og_tidsperspektiver.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

6.5_Hummer_rev_og_skjell.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

6.6_Landbasert_oppdrett_av_hummer.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

Sammendrag.pdf

2009.01.16 20:31
Last ned: