Hopp til hovedteksten

Kyst og havbruk - Kyst og havbruk 2005

Kyst_og_havbruk_2005_omslag.pdf

Last ned:

Forord

Last ned:

Innhold

Last ned:

Utfordringer_i_kystsonen.pdf

Last ned:

Nest_best_Er_det_godt_nok.pdf

Last ned:

1.1._Hvorfor_er_kysten_saa_viktig.pdf

Last ned:

1.2_Kysten_Riksveg_nr_1.pdf

Last ned:

1.4_Kystsoneforvaltning_i_praksis.pdf

Last ned:

2.1_Biologiske_verdier_i_kystsonen.pdf

Last ned:

2.2_Kystklima.pdf

Last ned:

2.3_Fjordcult_Dyrking_av_fjorder.pdf

Last ned:

2.5_Hoesting_av_tang_og_tare.pdf

Last ned:

2.6_Europeisk_aal.pdf

Last ned:

2.7_Hummer.pdf

Last ned:

2.8_Taskekrabbe.pdf

Last ned:

2.9_Lite_utnyttede_ressurser_(LUR).pdf

Last ned:

3.1_Sett_fra_et_politisk_staasted.pdf

Last ned:

3.3_Marine_verneomraader.pdf

Last ned:

3.4.1_Naturlig_atferd_Fiskevelferd.pdf

Last ned:

3.4.3_Fiskevelferd_og_lovverket.pdf

Last ned:

3.6_Kunstige_rev_paa_norskekysten.pdf

Last ned:

4.4_Smitteoverforing_i_oppdrett.pdf

Last ned:

4.3_Helsesituasjonen_hos_laksefisk.pdf

Last ned:

4.5_Oppdrettslaks_paa_avvegar.pdf

Last ned:

4.6_Merking_av_oppdrettslaks.pdf

Last ned:

5.2_Oppdrett_av_kveite.pdf

Last ned:

5.1_Torskeoppdrett.pdf

Last ned:

5.3_Romming_av_oppdrettstorsk.pdf

Last ned:

5.4_Kvaliteten_paa_fisk.pdf

Last ned:

5.6_Oppdrett_av_berggylte.pdf

Last ned:

5.8.3_Flekksteinbit_i_oppdrett.pdf

Last ned:

6.1.1_Planteplankton_langs_kysten.pdf

Last ned:

6.1.3_Avgiftning_av_skjell.pdf

Last ned:

6.5_Hummer_rev_og_skjell.pdf

Last ned:

6.6_Landbasert_oppdrett_av_hummer.pdf

Last ned:

Sammendrag.pdf

Last ned: