Hopp til hovedteksten

Kyst og havbruk - Kyst og havbruk 2006

Forord

Last ned:

Innhold

Last ned:

1.10_Gytefelt_for_fisk_langs_kysten.pdf

Last ned:

1.12_Nasjonale_laksefjorder.pdf

Last ned:

1.2_Kystklima.pdf

Last ned:

1.3_Fjorder_med_oksygenproblemer.pdf

Last ned:

1.4_Overvkning_av_alger.pdf

Last ned:

1.5_Introduserte_arter.pdf

Last ned:

2.1 Kystsel

Last ned:

2.10_Stortare.pdf

Last ned:

2.11_Lite_utnyttede_ressurser_(LUR).pdf

Last ned:

2.2 Norsk kysttorsk

Last ned:

2.3_Kyst-_og_fjordbrisling.pdf

Kapittel 2 Kystressurser
Last ned:

2.4 Rognkjeks

Last ned:

2.5_Europeisk_l.pdf

Last ned:

2.6 Hummer

Last ned:

2.7 Taskekrabbe

Last ned:

2.8 Kongekrabbe

Last ned:

2.9 Haneskjell

Last ned:

3.1_Kan_plankton_brukes_som_fiskefr.pdf

Last ned:

3.6.1_Produksjon_av_torsk_2005.pdf

Last ned:

3.6.4_Fr_til_stor_torsk.pdf

Last ned:

3.6.7_Rd_torsk.pdf

Last ned:

3.7.1_Produksjon_av_skjell.pdf

Last ned:

3.7.3_Havbeite_-_i_pakt_med_naturen.pdf

Last ned:

Utfordringer_i_kystsonen.pdf

Last ned: