Hopp til hovedteksten

Kyst og havbruk - Kyst og havbruk 2006

Forord

2012.06.01 13:57
Last ned:

Innhold

2012.06.01 14:19
Last ned:

1.1_Uten_kunnskapsfyll_stopper_akvakulturforvaltningen.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.10_Gytefelt_for_fisk_langs_kysten.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.11_Lofoten_-_egnet_omrde_for_torskeoppdrett.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.12_Nasjonale_laksefjorder.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.13_Sporing_av_rmt_oppdrettslaks_-_kva_no.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.14_Rmt_laks_reduserer_overlevingsevna_hos_villaks.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.2_Kystklima.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned:

1.3_Fjorder_med_oksygenproblemer.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

1.7_Redusert_forekomst_av_sukkertare.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

1.4_Overvkning_av_alger.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

1.5_Introduserte_arter.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

1.8_Krkebollene_i_Porsangerfjorden_-__spise_eller_bli_spist.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

2.1 Kystsel

2009.01.16 20:26
Sel
Last ned:

2.10_Stortare.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

2.11_Lite_utnyttede_ressurser_(LUR).pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

2.2.1_Genetiske_forskjeller_mellom_skrei_og_kysttorsk.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

2.2 Norsk kysttorsk

2009.01.16 20:26
Last ned:

2.3_Kyst-_og_fjordbrisling.pdf

Kapittel 2 Kystressurser
2009.01.16 20:30
Kyst og fjordbrisling
Last ned:

2.4 Rognkjeks

2009.01.16 20:26
Last ned:

2.5_Europeisk_l.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

2.6 Hummer

2009.01.16 20:26
Hummer
Last ned:

2.7 Taskekrabbe

2009.01.16 20:26
Taskekrabbe
Last ned:

2.8 Kongekrabbe

2009.01.16 20:26
Last ned:

2.9 Haneskjell

2009.01.16 20:26
Haneskjell
Last ned:

3.1_Kan_plankton_brukes_som_fiskefr.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.2_Hvor_mye_fiskeoppdrett_vil_vi_ha_i_Norge.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.3_Utvikling_av_vaksine_mot_lakselus.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.4_Det_er_grenser_for_hvs_selv_en_torsk_vil_gjre.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.5.1_Produksjon_av_laks_og_regnbuerret_2005.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.5.2_Markedssituasjonen_for_laks_og_rret_i_2005.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.5.3_Helsesituasjonen_hos_laksefisk.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.5.4_Virveldeformasjoner_hos_oppdrettslaks.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.5.5_Kjnnsmodning_hos_atlantisk_laks_(Salmo_salar).pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.6.1_Produksjon_av_torsk_2005.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.6.2_Helsesituasjonen_hos_marin_fisk.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.6.3_Kjnnsmodning_i_matfiskproduksjon_av_torsk.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.6.4_Fr_til_stor_torsk.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.6.5_Pverkar_slaktestress_kvaliteten_p_oppdrettstorsk.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.6.6_Produksjon_av_marin_fiskeyngel.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.6.7_Rd_torsk.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.7.1_Produksjon_av_skjell.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.7.2_Kvaliteten_p_skjellene_er_pvirket_av_miljet.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.7.3_Havbeite_-_i_pakt_med_naturen.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

3.7.4_Kan_vi_ke_breevnen_for_blskjellproduksjon.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

Statusrapport_for_norsk_akvakultur_2006.pdf

2009.01.16 20:34
Last ned:

Utfordringer_i_kystsonen.pdf

2009.01.16 20:33
Last ned: