Hopp til hovedteksten

Kyst og havbruk - 2003

Sammendrag.pdf

2009.01.16 20:31
Last ned:

Fremtiden_for_norsk_havbruk.pdf

2009.01.16 20:31
Last ned:

1.1_Produksjon_av_laks_og_regnbueorret_i_2002.pdf

2009.01.16 20:31
Last ned:

1.2_Helsesituasjonen_hos_laksefisk_i_2002.pdf

2009.01.16 20:31
Last ned:

2.1_Oppdrett_av_torsk.pdf

2009.01.16 20:31
Last ned:

2.2_Oppdrett_av_kveite.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

2.3_Piggvar_-_glemte_muligheter_i_Norge.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

2.4_Flekksteinbit_i_oppdrett_-_status_og_utfordringer.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

2.5_Mer_leppefisk_takk.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

2.6_Skjell_-_miljovennlig_fremtidsnaering.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

2.8_Hummer_-_vaar_nye_marine_oppdrettsart.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.1.3_Lokalisering_av_oppdrettsanlegg.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.1.5_GIS_som_verktly_for_rasjonell_havbruksplanlegging.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.2.1_Dokumentasjon_av_trygg_sjomat.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.2.2_Hygiene_og_matvaretrygghet.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.3.2_Bruk_av_legemidler_i_oppdrettsnaeringe.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.3.3_Miljovenleg_drift_-_bruk_av_notrullar.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

3.4.1_Fangst_i_sjo_av_romt_laks_og_regnbueorret.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

4.1_Miljoutfordringer_for_norsk_oppdrettsnaering.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

4.2_Fiskeoppdrett_og_miljo_i_2015.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

4.3_Framtidsvyer_for_oppdrettsnaeringen_i_Norge.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned:

Forfattere_i_Havbruksrapport_2003.pdf

2009.01.16 20:32
Last ned: