Hopp til hovedteksten
Genprove_spord_nett.jpg
En vevsprøve tas fra sporden på en torsk. Deretter skal den DNA-testes for å finne ut om det er en kysttorsk eller en skrei.
Foto: Eva Farestveit
Utskriftsvennlig versjon

Fortsetter viktig prøvetaking

Kronikk i Sunnmørsposten, 28.02.15.: I disse dager stenges Borgundfjorden for 2015-sesongen. Samtidig fortsetter prøvetakinga som viser hvor mye kysttorsk og skrei som finnes i dette fjordsystemet.

Borgundfjorden har vært stengt for fiske i gytesesongen siden 2009 (ikke for håndsnøre og fiskestang). Dette inngår i en større plan om å gjenoppbygge kysttorskbestanden.

Det blir tatt omfattende prøver av gytemoden torsk fra Hessafjorden med målsetting om å beregne andelen kysttorsk og skrei i fangstene. Hvis andelen skrei i fangstene er veldig høy over lang tid, vil Borgundfjorden bli åpnet for fiske. Fiskeridirektoratets regionkontor i Ålesund, supplert av Møreforsking, tar prøvene, og innsamlingen fortsetter også i år. Prøvene tas fra fiskens finne, legges på sprit og sendes til Havforskningsinstituttet for genetiske/DNA analyser. Fiskeridirektoratet har resultatene i hende dagen etter at prøvene ankommer Havforskningen.

Fram til i dag har det vært mest kysttorsk i disse prøvene. Derfor har Borgundfjorden blitt holdt stengt. Andelen skrei har de siste årene øket, men ikke nok til å oppheve stengningen.

Gytefelt

I Borgundfjordsystemet finnes trolig de viktigste gytefeltene for kysttorsk mellom Nordfjord og Vikna. Gytefeltene i fjordsystemet ligger i Hessafjorden, Aspøyvågen, Åsefjorden og sentralt i Borgundfjorden. Det ser ut til at Aspøyvågen er det viktigste gytefeltet med flest nygytte egg. I 2012 og 2013 tok Havforskningsinstituttet prøver fra eggene som gytes inne i fjordsystemet for å finne ut hvor vellykket stengningen av Borgundfjorden har vært. Innsamlingen foregikk i samarbeid med Runde miljøsenter. Det ble tatt prøver av egg fra alle gytefeltene gjennom hele gytesesongen fra februar til mai. Resultatene viser beregnet nygytte egg i 2012 til omtrent 44 milliarder egg og det økte med 60 prosent i 2013 til 70 milliarder egg. Når vi regner dette foreløpig om i mengde gytetorsk som har bidratt til denne mengden med egg, økte mengden gytetorsk fra cirka 422 tonn i 2012 til omtrent 650 tonn i 2013. De genetiske analysene på disse eggene, viser at det på alle gytefeltene var overveiende kysttorsk som hadde sluppet eggene i Borgundfjordsystemet.

Stenging

Når vi sammenligner prøvetakingen av torsk inne i Borgundfjordsystemet med Hessafjorden - for samme periode - kan det se ut til at det er litt høgere andel skrei i Hessafjorden enn inne i Borgundfjordsystemet. Dette kan være tilfeldig variasjon, men det kan også være forårsaket av at skreien som viser seg i Hessafjorden ikke går inn til Borgundfjorden for å gyte, men bare er på en sving innom før den går ut på kysten eller et annet sted for å gyte.

Stengningen av Borgundfjorden settes fra slutten av februar og varer hele gyteperioden.

Februar – mai

Hvert år har vi tatt prøver av torsken fra slutten av februar til begynnelsen av mai. I årene 2009-2013 registrerte vi økt mengde skrei i perioden fra 10. mars til 10. april. Derfor bestemte vi oss i 2014 til å begrense den genetiske prøvetakingen til denne perioden. Den første uka var det dårlig vær i Heissafjorden, så første dag med torskeprøver ble 14. mars. Da ble det beregnet over 70 prosent skrei i fangstene. Allerede uka etter sank nivået til omtrent 40 prosent – det vil si mer på nivå av hva vi har sett de tidligere årene.

Dette holdt seg i hele perioden utenom 25. og 26. mars, da skreiandelen ble beregnet til opp mot 67 prosent. Fiskeridirektoratet sitt kriterium for å åpne for kommersielt fiske i Borgundfjorden er at det må være en høy andel skrei (mer enn 70 prosent) over en lengre periode. Da vi avslutta prøvetakingen den 9. april i 2014, så vi at kysttorsken igjen dominerte fangstene. Dette stemmer med tidligere år.

Eggprøver

I 2014 ble det ikke samla inn eggprøver. I stedet valgte vi å analysere eggene med genetiske metoder. Vi må ha flere år med eggsanking og genetiske analyser for å kunne konkludere hvor vellykket prøvetakingen vår er. I 2015 ønsker vi derfor igjen å samle eggprøver. Da får vi se om trenden fra 2013 fortsetter med økte mengder gytende kysttorsk. Det kan ellers nevnes at cirka fem prosent av eggene i Borgundfjordsystemet ikke kommer fra torsk. DNA-analysene viste at både hyse- og seiegg finnes i fjordsystemet. Det er spesielt interessant å legge merke til at seien som tradisjonelt gyter ute på kystbankene og StoreggaTampen-Shetland, også i et lite men ukjent omfang kan gyte inne i fjordene.

Spent

Årets prøvetaking er i gang. I år går vi tilbake til å ta genetiske prøver fra hele gytesesongen (februar til april) for å estimere kysttorsk og skrei i Hessafjorden. Vi håper også på å få prøver av torsk fra tilgrensende områder for å finne ut om skreien kan gyte på andre gytefelt.  I år som tidligere starter Fiskeridirektoratet og Møreforsking med å ta prøver i februar.

Vi håper på godt samarbeid.

Også vi er veldig spent på hvordan fisket utvikler seg i 2015.