Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nye gruver med gamle løsninger

Olav Hallset i Norsk Bergindustri svarte på Jan Helge Fosså og Allan Krill sitt innlegg i DN 14. desember (les hva Hallset skriver i boksen til høyre). Under følger svaret fra Krill og Fosså som stod på trykk i DN 24. desember. Et lengre svar finnes i boksen til høyre.  

 

Olav Hallset fra Norsk Bergindustri kjenner seg ikke igjen i vår problematisering av å dumpe gruveavfall i fjordene. Han forsøker seg på et logisk krumspring og hevder at vi er i mot fjorddeponi fordi det er en billig løsning. Vi argumenterer mot fjorddeponi fordi det ikke er bærekraftig. Gruveindustrien vil bruke fjordene som avfallsplass fordi det er den billigste måten å kvitte seg med avfallet.

Olav Hallset opplyser at Nordic Minings gruveplaner i Førdefjorden er gjennomanalyserte, utredet og evaluert. Men, en utredning i seg selv gjør ikke prosjektet miljøvennlig eller bærekraftig. Dessuten er den industrielle utvinningsprosessen ikke beskrevet, og dermed vet vi ikke hvilke kjemikalier som kommer til å bli sluppet ut sammen med avfallet.

Norsk Bergindustri: "Utvikling skjer gjennom drift og erfaring på faktiske anlegg". Vi mener at forskning og utvikling bør skje på de anleggene som er i gang, i Norge eller utenlands. Det er en svært dårlig idé å godkjenne nye gruver som baserer seg på gammel miljøfiendtlig teknologi med den begrunnelse at det blir nok bedre en gang i fremtiden.

Norsk Bergindustri mener at "verdens behov for mineraler er sterkt økende" og Norge har "mineraler som etterspørres globalt". Men norske mineraler etterspørres fordi det ikke tas mineralskatt og de derfor er billige ved bruk av fjordumping. Et reelt behov og høyere priser kommer når klodens ikke fornybare ressurser tappes. Da kan man selge produkter fra gruver som på grunn av miljøvennlig teknologi må ta høyere priser.
 

Les Olav Hallsets innlegg her:

Full versjon av svaret fra Fosså og Krill