Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2012

Publisert: 18.12.2012
Tralristing_lite.jpg

Tøyer grenser i Barentshavet

Kronikk i Nordlys 14.12.12.: Etter et tiår med økosystembaserte undersøkelser av livet i Barentshavet viser resultatene fra toktene at mange arter trekker øst og nord og tøyer yttergrensene i økosystemet. Norge og Russland gjennomfører toktene i fellesskap.

Publisert: 12.12.2012
Fra tokt i Norskehavet

Smalhans i Norskehavet

Forskning viser i Dagens Næringsliv 8. desember 2012: Norskehavet er det blitt mer en dobbelt så mye sild, kolmule og makrell de siste tiårene. Samtidig har pilen gått motsatt vei for dyreplanktonet, som fisken lever av. 

Publisert: 02.11.2012
Biologisk_mangfold_lite.jpg

Nye utfordringer i havretten

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 02.11.12.: En allianse mellom utviklingsland, EU og miljøvernorganisasjoner vil ha en ny, internasjonal avtale for bevaring av biologisk mangfold til havs, i områdene utenfor nasjonal jurisdiksjon. Dette reiser nye og interessante problemstillinger i havretten:

Publisert: 11.10.2012 - Oppdatert: 02.11.2012
Den norsk-russiske fiskerikommisjonen

Norge, Russland og Barentshavet

Kronikk i Nordlys 11.10.12: Denne uken møtes Den norsk-russiske fiskerikommisjonen i Trondheim. Mens en ofte ser internasjonale fiskerier beskrevet katastrofeliknende termer, er situasjonen i Barentshavet annerledes. De store kommersielle bestandene er i god forfatning. For torsk, f.eks., ligger det an til et historisk høyt kvotenivå neste år, på nærmere én million tonn. Hva er det Den norsk-russiske fiskerikommisjonen gjør som en ikke får til andre steder i verden?

Publisert: 14.09.2012
Karin Lagerqvist Moland

Når livet i havet får være i fred

Kronikk i Agderposten 14.09.12: Såkalte marine bevaringsområder, der livet i havet får være i fred, begynner å bli vanlige mange steder. Vår del av verden henger litt etter, men langs Skagerrakkysten er det nå opprettet flere slike områder. Ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen jobber vi tverrfaglig med spørsmål knyttet til slike områder.

Publisert: 17.07.2012
lysefjorden

Grønne løsninger i blå fjorder

Kronikk i Aftenposten 17. juli 2012: I løpet av et år kan det norske fjordsystemet ta unna 10 millioner tonn CO2; det tilsvarer 10 renseanlegg à la Mongstad.

Publisert: 04.07.2012
Turistfiske

Et bærekraftig og etisk turistfiske

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 4. juli 2012: Skal vi ta vare på kystnære fiskebestander som torsk og kveite må sjøfisketurismen forvaltes på en fornuftig måte. Reguleringstiltakene må være hensiktsmessige og kunnskapsbaserte. Forslaget om å frede kveite om sommeren nord for Stad er ikke bygget på faktisk kunnskap og vil by på store utfordringer for norsk sjøfisketurisme. 
 

Publisert: 08.06.2012
MAR-ECO_UTSTILLING_075.jpg

Vårt hav, vårt ansvar

Kronikk i Fedrelandsvennen 8. juni 2012:  Den 8. juni er FNs ’World Ocean Day’ som markeres verden over. I årets hilsen fra Generalsekretæren oppfordres vi til å reflektere over havenes betydning for menneskehetens nåtid og framtid. Livet på jorda er avhengig av et sunt og rikt hav, og vi må forvalte vår aktivitet i havet bedre for å unngå forringelse og oppnå balanse mellom bruk og vern.

Publisert: 01.06.2012
AntarktisForskning.jpg

Marint kunnskapsnav i verdensklasse på Marineholmen

Kronikk i Bergens Tidende 01.06.12: - Den marine næringen hadde ikke eksistert i Bergen om det ikke hadde vært for innsatsen som forskningsmiljøene har nedlagt, uttalte Ole-Eirik Lerøy, den gang konsernsjef i Lerøy Seafood, nå styreleder i Marine Harvest under et møte om marin forskning i ’08. Han er ikke alene om å mene at forskning er avgjørende for det kompetanseintensive næringslivet. 

Publisert: 23.05.2012
G.O. Sars Antarktis.jpg

Grenser også i sør?

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 18. mai: Norge er det eneste landet i verden med territorier både i Arktis og Antarktis. Etter at grensen mellom Norge og Russland kom på plass, er Norges marine grenser i nord fastlagt.  I Antarktis er det annerledes.

Publisert: 02.04.2012
Virvler

Virvler i havet skaper oaser av liv

Kronikk i Bergens Tidende 31. mars 2012: I havet finnes grøderike virvler til glede for fisk som kan svømme i og mellom virvlene for å beite. Det er nærliggende å tro at disse virvlene også er viktige for de sårbare fiskelarvene. Virvlene fungerer nærmest som naturlige oppdrettsanlegg med tett og rikelig tilgang på mat – akkurat slik fiskelarvene trenger.
 

Publisert: 07.03.2012

Etikk – en unnskyldning for politisk og kulturell hvalsensur?

Kronikk i Dagens Næringsliv 7. mars 2012: Norske forskere har problemer med å få publisert forskning om vågehval i internasjonale tidsskrifter. Avslagene er politisk og kulturelt betinget; stikk i strid med grunnleggende prinsipper om objektivitet og rederlighet i den offentlige forskningsdebatten.        

Publisert: 24.02.2012
Isfjell

Samba for miljøet

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 24.02.2012: Vi har sett det før. Tusener av miljøpolitikere, miljøorganisasjoner og andre interesserte flyr til fjerne og eksotiske steder for å debattere jordens miljø.

Publisert: 07.02.2012
Is lys mørke

Det meste er nord

Kronikk i Nordlys 07.02.2012: 80% av norske havområder er nord for polarsirkelen. Dette gir havforskningen en nøkkelrolle i utviklingen i nord.

Publisert: 25.01.2012
Sild

Da vintersildfisket ble forbudt – et 40 års minne

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 13. januar 2012: Silda er nå på gytevandring sørover langs kysten, og vintersildfisket i 2012 er i gang. I FiskeribladetFiskaren kan vi lese om gode fangster og bra priser. Stemningen rundt vintersildfisket var en helt annen for 40 år siden.   

Publisert: 26.11.2012
Fiskebat_i_Lofoten._nett.jpg

30 år med Havrettskonvensjonen

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 23.11.12.: Den 10. desember er det 30 år siden Havrettskonvensjonen ble underskrevet, etter et tiårs forhandlinger om en global orden for havene. Hva er de viktigste utviklingstrekkene i havretten de 30 årene som har gått? Og hvordan har Norge vært berørt av dette?