Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2008

Publisert: 12.11.2008 - Oppdatert: 12.11.2009
Ål

Alarmklokkene ringer for ålen

Forvaltningen av ål i Norge skal revideres. Ålen fikk i 2006 status som kritisk truet (strengeste kategori) i artsdatabankens rødliste. Det innebærer at rødlistekomiteen anså det som 50 % sannsynlig at ålen dør ut innen 60 år. Forskere anbefaler fredning i 15 år.

www.fiskeridir.no
Publisert: 10.12.2008 - Oppdatert: 12.11.2009
Btofplattform372.gif

Fiskebestander og uhellsutslipp av olje

Olje- og gassutvinning til havs er grunnlaget for vår nasjonale rikdom, samtidig som det har skapt store miljøutfordringer i form av arealbeslag, forurensning og risiko for uhellsutslipp.

Publisert: 16.06.2008 - Oppdatert: 12.11.2009
Halsnøy

Hardangerfjorden under lupa

Frå registreringar veit vi at infeksjonsnivåa av lakselus på laks og sjøaure er så høge at store delar av bestandane etter nokre veker i sjøen har så store skadar at dei ikkje overlever sjøopphaldet. No skal Hardangerfjorden kartleggjast.

Publisert: 11.12.2008 - Oppdatert: 12.11.2009
Lakselus i klynger_ Lars Hamre.jpg

Vil aldri bli kvitt lakselusproblemene

Nyheten om resistente lakselus ble møtt med sjokk og forbauselse – det forundrer oss. Det som strengt tatt burde forundre, er at vi ikke har fått dette før. Lakseluskatastrofen kan unngås om myndigheter og næring handler raskt. Utfordringen er at selv om en starter dette arbeidet i dag, vil det ta minst fem år før nye medikamenter eller vaksiner kan tas bruk i oppdrettsnæringen.

Publisert: 28.03.2008
hardangerfjorden350.jpg

Havbruk og vannkvalitet

Utslipp av næringssalter fra havbruk i Hardangerfjorden har økt de senere årene. Det er observert unormalt mye groe og skranting av sukkertare i området. Men har havbruk skylden? Er kyst- og fjordvann overgjødslet?

Last ned: