Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2003

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 23.12.2003

Årets gode badetemperaturer og drivhuseffekten

12.09.2003
De siste ti årene har vi opplevd flere somre med gode badetemperaturer langs kysten, og sommeren 2003 er den beste på Sørlandskysten siden målingene startet. Er det virkningene av den menneskeskapte drivhuseffekten som har satt inn, eller er det naturlige svingninger i havklimaet?

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 23.12.2003
JVMBMCKZGDPPUI.jpg

Lodda i Barentshavet ? nede, ja, men nedfiska?

13.11.2003
Kronikk i Bergens-Tidende 13.11.03: I samband med neste års fiskekvoter tilrår havforskarane null fiske på lodde i Barentshavet i 2004. Grunnen er at bestanden no er svært liten. Mange har oppfatta det som at loddebestanden no er så nedfiska at forskarane vil ha full stopp. Slik er det ikkje.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 23.12.2003
capelin_biomass.jpg

Lodda i Barentshavet - nede for teljing

10.10.2003
På det norsk-russiske toktet i Barentshavet i haust målte ein berre 530 tusen tonn lodde, mot 2.21 millionar tonn året før. Ein slik brå nedgang i loddebestanden har ein observert tidlegare, både i 1984-1986 og i 1992-1994 minka loddebestanden brått.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 23.12.2003

Når frihandel blir viktigere enn dyrehelse

12.09.2003
Transporten over landegrensene av levende fugl, fisk og dyr er blitt formidabel - likeens risikoen for spredning av dyresykdommer. Selger vi nå vår gode dyrehelsestatus for å tilfredsstille EU?