Hopp til hovedteksten

Havforskningsrapporten - 2014

Havforskningsrapporten 2014

Last ned:

Innhold og forord

Last ned:

Hvor mange laks rømmer egentlig?

Last ned:

Snorkel gir mindre lakselus

Last ned:

Lakselusmiddel skader hummeren

Last ned:

Tilstanden i økosystem kystsone

Last ned:

Kystklima

Last ned:

Mange niser drukner i fiskegarn

Last ned:

Ny metode avslører blåskjelldietten

Last ned:

Tilstanden i økosystem Norskehavet

Last ned:

Havforsuring i arktiske farvann

Last ned:

Sårbare naturtyper i dypet

Last ned:

Ressurser, forside og områdeinndeling

Last ned:

Blåkveite - Nordøstarktisk blåkveite

Last ned:

Brisling - kyst og fjord

Last ned:

Brisling - Nordsjøen

Last ned:

Brosme, lange og blålange

Last ned:

Breiflabb

Last ned:

Hummer - Europeisk hummer

Last ned:

Hyse - Nordsjøen/skagerrak

Last ned:

Hyse - Nordøstarktisk

Last ned:

Kamskjell - Stort Kamskjell

Last ned:

Komule

Last ned:

Kongekrabbe

Last ned:

Krill - Antaktisk krill

Last ned:

Kveite - Atlantisk Kveite

Last ned:

Laks - Atlantisk laks

Last ned:

Leppefisk

Last ned:

Lodde - Barentshavet

Last ned:

Lysing

Last ned:

Makrell - Nordøstatlantisk

Last ned:

Makrellstørje

Last ned:

Pigghå

Last ned:

Polartorsk

Last ned:

Raudspette - i Nordsjøen/Skagerrak

Last ned:

Reke - Barentshavet

Last ned:

Reke - Nordsjøen/Skagerrak

Last ned:

Reke - kyst og fjord

Last ned:

Rognkjeks/kall

Last ned:

Sei - Nordøstarktisk

Last ned:

Sel - Grønnlandssel

Last ned:

Sel - Klappmys

Last ned:

Sel - Kystsel

Last ned:

Sild - Nordsjøsild

Last ned:

Sild -Norsk vårgytende sild

Last ned:

Sjøkreps - Kyst/fjord

Last ned:

Sjøkreps - Nordsjøen/Skagerrak

Last ned:

Steinbit

Last ned:

Stortare

Last ned:

Taggmakrell

Last ned:

Taskekrabbe

Last ned:

Tobis

Last ned:

Torsk - Norsk kysttorsk nord for 60N

Last ned:

Torsk - Norsk kysttorsk sør for 60N

Last ned:

Torsk - Nordøstarktisk

Last ned:

Uer - Vanleg uer

Last ned:

Vågehval (2014)

Last ned:

Ål - Europeisk ål

Last ned:

Oversiktstabeller og kart

Last ned: