Hopp til hovedteksten

Havforskningsrapporten - 2012

Havforskningsrapporten 2012

Last ned:

Forside, innholdsfortegnelse og forord

Last ned:

Oversikt akvakultur

Last ned:

Den største laksen svømmer dypest

Last ned:

COEXIST - sameksistens i kystsonen

Last ned:

Tilstanden i økosystem kystsone

Last ned:

Kystklima

Last ned:

Algeoppblomstringer gir havet farge

Last ned:

En strøm av fjord- og kystdata

Last ned:

Sjødeponi - fallgruver i fjordene

Last ned:

Havet som matkilde og lager for CO2

Last ned:

Aktiv forvaltning i kystsonen

Last ned:

Tilstanden i økosystem Norskehavet

Last ned:

Tilstanden i økosystem Barentshavet

Last ned:

Plankton i norske havområder

Last ned:

Halvårsprognose for taggmakrellfisket

Last ned:

Internasjonale forhold i Arktis

Last ned:

Blåkveite

Last ned:

Breiflabb

Last ned:

Brisling - kyst og fjord

Last ned:

Brisling - Nordsjøen/Skagerrak

Last ned:

Haneskjell

Last ned:

Hummer - europeisk

Last ned:

Hvitting

Last ned:

Hyse - Nordsjøen/Skagerrak

Last ned:

Hyse - nordøstarktisk

Last ned:

Kolmule

Last ned:

Kongekrabbe

Last ned:

Krill - antarktisk krill

Last ned:

Kveite - atlantisk

Last ned:

Lange, brosme og blålange

Last ned:

Brosme

Last ned:

Leppefisk

Last ned:

Lodde - Barentshavet

Last ned:

Makrell - nordøstatlantisk

Last ned:

Pigghå

Last ned:

Polartorsk

Last ned:

Reke - Barentshavet

Last ned:

Reke - Nordsjøen/Skagerrak

Last ned:

Reke - fjord og kyst

Last ned:

Rognkjeks/rognkall

Last ned:

Rødspette

Last ned:

Sei - nordøstarktisk

Last ned:

Grønlandssel

Last ned:

Sel - klappmyss

Last ned:

Havert og steinkobbe

Last ned:

Sild - Nordsjøen

Last ned:

Sild - norsk vårgytende sild

Last ned:

Sjøkreps - kyst/fjord

Last ned:

Sjøkreps - Nordsjøen/Skagerrak

Last ned:

Steinbit

Last ned:

Stort kamskjell

Last ned:

Stortare

Last ned:

Taggmakrell

Last ned:

Taskekrabbe

Last ned:

Tobis

Last ned:

Torsk - kysttorsk nord for 62-graden

Last ned:

Torsk - kysttorsk sør for 62-graden

Last ned:

Torsk - nordøstarktisk

Last ned:

Uer - pelagisk uer i Irmingerhavet

Last ned:

Snabeluer - Norskehavet og Barentshavet

Last ned:

Uer - vanlig uer

Last ned:

Vågehval

Last ned:

Øyepål

Last ned:

Ål - europeisk

Last ned: