Hopp til hovedteksten

Havforskningsrapporten - 2011

Havforskningsrapporten 2011

2011.04.12 09:48
Last ned:

Forside, innholdsfortegnelse og forord

2011.04.13 10:45
Last ned:

Oversikt akvakultur

2011.04.13 10:45
Last ned:

Nøkkeltall for akvakultur (Akvakultur)

2011.04.13 10:46
Last ned:

AQUAEXCEL - et nytt europeisk forskningsnettverk (Akvakultur)

2011.04.13 10:47
Oppdrett
Last ned:

Areal til begjær (Akvakultur)

2011.04.13 10:47
Bæreevne
Last ned:

Integrert multitrofisk akvakultur i Norge (Akvakultur)

2011.04.13 10:48
Bæreevne
Last ned:

Fjordkultivering – rørende enkelt (Akvakultur)

2011.04.13 14:56
Bæreevne
Last ned:

Bærekraftig fôr_hva betyr det (Akvakultur)

2011.05.04 09:42
Last ned:

Rømming av laks og torsk (Akvakultur)

2011.04.13 12:09
Rømt fisk og genetisk påvirkning
Last ned:

Velferd og slakting (Akvakultur)

2011.04.13 13:09
Fiskevelferd
Last ned:

Oppdrettsfisk tilpasser seg (Akvakultur)

2011.04.13 13:10
Fiskevelferd
Last ned:

Merdmiljø (Akvakultur)

2011.04.13 13:11
Fiskevelferd
Last ned:

Kan steril laks være løsningen (Akvakultur)

2011.04.13 13:12
Fiskevelferd
Last ned:

Fra frykt til positiv forventning

2011.05.04 10:38
Fiskevelferd
Last ned:

Forventningsatferd som stressindikator (Akvakultur)

2011.04.13 13:12
Fiskevelferd
Last ned:

Lakselus og vill fisk (Akvakultur)

2011.04.13 13:14
Sykdom og smittespredning
Last ned:

Skallsyke hos hummer (Akvakultur)

2011.04.13 13:15
Sykdom og smittespredning
Last ned:

Tidlig vaksinering_mot sin hensikt (Akvakultur)

2011.04.13 13:18
Sykdom og smittespredning
Last ned:

Tilstanden i økosystem kystsone (Kyst)

2011.04.13 13:23
Kyst og fjord
Last ned:

Kystklima (Kyst)

2011.04.13 13:24
Kyst og fjord
Last ned:

Overvåking av mikroalger langs norskekysten (Kyst)

2011.04.13 13:25
Kyst og fjord
Last ned:

Viktige naturtyper langs kysten (Kyst)

2011.04.13 13:35
Kyst og fjord
Last ned:

Geléplankton i kystsonen - en økologisk og næringsmessig utfordring (Kyst)

2011.04.13 13:48
Kyst og fjord
Last ned:

Havertens konsum av torsk (Kyst)

2011.04.13 13:49
Kyst og fjord
Last ned:

Hva betyr fisketurismen for de lokale fiskebestandene langs kysten (Kyst)

2011.04.13 13:50
Kyst og fjord
Last ned:

Hvorfor har rekrutteringen minket (Kyst)

2011.05.04 12:35
Kysttorsk nord for 62ºN
Last ned:

Et testlaboratorium for forskning og forvaltning (Kyst)

2011.04.15 09:33
Europeisk hummer
Last ned:

Hva vet vi om bestandene av leppefisk (Kyst)

2011.04.13 13:51
Kyst og fjord
Last ned:

Tilstanden i økosystem Nordsjøen og Skagerrak (Hav)

2011.04.15 09:36
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Tilstanden i økosystem Norskehavet (Hav)

2011.04.15 09:53
Norskehavet
Last ned:

Tilstanden i økosystem Barentshavet (Hav)

2011.04.15 13:07
Barentshavet
Last ned:

Sirkulasjon, vannmasser og klima i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet (Hav)

2011.04.15 13:08
Havområder og økosystem
Last ned:

Primærproduksjon (Hav)

2011.04.15 13:11
Planteplankton
Last ned:

Sekundærproduksjon (Hav)

2011.04.15 13:09
Dyreplankton
Last ned:

Bunndyr og naturtyper i Barentshavet (Hav)

2011.04.15 13:12
Barentshavet
Last ned:

Forurensning (Hav).

2011.04.15 13:13
Last ned:

Framtidshav i Matre og Austevoll - forskning på havforsuring

2011.04.15 13:16
Last ned:

Ny norsk forvaltningsmodell i tobisfiskeriet (Hav)

2011.04.15 13:17
Tobis
Last ned:

Er det for lite mat i havet til våre fiskebestander?

2011.04.15 13:19
Last ned:

Teknologiutvikling vil gjøre fiskeriene mer miljøvennlige (Hav)

2011.04.15 13:21
Teknologi
Last ned:

Breiflabb

2011.04.15 13:39
Last ned:

Brisling, kyst- og fjord

2011.04.15 13:40
Last ned:

Brisling, Nordsjøen og Skagerrak

2011.04.15 13:41
Last ned:

Hummer - Europeisk

2011.04.15 13:42
Last ned:

Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

2011.04.15 13:43
Last ned:

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

2011.04.15 13:44
Last ned:

Hyse, Nordøstarktisk

2011.04.15 13:45
Last ned:

Kolmule

2011.04.15 13:47
Last ned:

Krabbe - Kongekrabbe

2011.04.15 13:48
Last ned:

Krabbe - Taskekrabbe

2011.04.15 13:48
Last ned:

Krill - Antarktisk

2011.04.15 13:49
Last ned:

Kveite - Atlantisk

2011.04.15 13:51
Last ned:

Kveite - Blåkveite

2011.04.15 13:52
Last ned:

Lange, brosme og blålange

2011.04.15 13:53
Last ned:

Leppefisk

2011.04.15 13:54
Last ned:

Lodde i Barentshavet

2011.04.15 13:55
Last ned: