Hopp til hovedteksten

Havforskningsrapporten - 2010

Hele rapporten (13,6 MB)

Last ned:

Forside, innholdsfortegnelse og forord

Last ned:

Primærproduksjon (Hav)

Last ned:

Sekundærproduksjon (Hav)

Last ned:

Forurensning (Hav)

Last ned:

Habitatpåvirkning (Hav)

Last ned:

Kystklima (Kyst)

Last ned:

Oversikt akvakultur (Akvakultur)

Last ned:

Resistens og lakselus (Akvakultur)

Last ned:

Ressurser, innledning

Last ned:

Breiflabb

Last ned:

Brisling, kyst- og fjord

Last ned:

Brisling, Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

Haneskjell

Last ned:

Hummer - Europeisk

Last ned:

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

Hyse, Nordøstarktisk

Last ned:

Kolmule

Last ned:

Krabbe - Kongekrabbe

Last ned:

Krabbe - Taskekrabbe

Last ned:

Kveite - Atlantisk

Last ned:

Kveite - Blåkveite

Last ned:

Lange, brosme og blålange

Last ned:

Leppefisk

Last ned:

Lodde i Barentshavet

Last ned:

Makrell - Nordøstatlantisk

Last ned:

Makrell - Taggmakrell

Last ned:

Polartorsk

Last ned:

Reke i Barentshavet

Last ned:

Reke i Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

Reke i fjorder og kystnære områder

Last ned:

Rognkjeks/-kall

Last ned:

Rødspette i Nordsjøen

Last ned:

Sei - Nordaustarktisk

Last ned:

Sei i Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

Sel - Grønlandssel

Last ned:

Sel - Klappmyss

Last ned:

Sel - Havert og steinkobbe

Last ned:

Sild - Nordsjøsild

Last ned:

Sild - Norsk vårgytende

Last ned:

Sjøkreps, kyst og fjord

Last ned:

Sjøkreps, Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

Snabeluer i Norskehavet og Barentshavet

Last ned:

Snabeluer i Irmingerhavet

Last ned:

Stortare

Last ned:

Stort kamskjell

Last ned:

Tobis

Last ned:

Torsk - Norsk kysttorsk nord for 62°N

Last ned:

Torsk - Norsk kysttorsk sør for 62°N

Last ned:

Torsk - Nordaustarktisk

Last ned:

Vanlig uer

Last ned:

Vågehval

Last ned:

Øyepål

Last ned:

Ål (Europeisk)

Last ned:

Forkortelser

Last ned:

Fiskerisoner

Last ned:

ICES' fiskeristatistiske områder

Last ned: