Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norsk-arktisk torsk: Eggmengde og årsklassestyrke

Rekrutteringa av norsk-arktisk torsk er svært variabel. Mange faktorar verkar inn på kor stor overlevinga blir frå gyting til tre år gamal torsk. No vil Havforskingsinstituttet samle all kunnskapen til ein ny prognosemodell som skal brukast i bestandsberekningane av norsk-arktisk torsk.

PDF: