Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norsk-arktisk torsk og rekruttering

Har avkom fra førstegangsgytere dårlig vekst og overlevelse? Høyt fiskepress på norsk-arktisk torsk har ført til at en stor del av gytebestanden nå består av førstegangsgytende fisk, og slik er det også i andre fiskebestander. Nå skal et EU-finansiert prosjekt ledet av Havforskningsinstituttet undersøke om dette har negative følger for rekrutteringen til torskebestanden.

PDF: