Hopp til hovedteksten

Havforskningsnytt - 2000

Villaksen i sterk framgang. Kan havet gi noen svar

2009.01.16 19:16
Last ned:

Prosjekt Ny G.O.Sars

2009.01.16 19:16
Last ned:

Ulike dietter til stamskjell i klekkeriet

2009.01.16 19:16
Last ned:

Eurorist Internasjonalt samarbeid i selektivt fiske

2009.01.16 19:16
Last ned:

Seleksjonsteknikk kan videreutvikles

2009.01.16 19:16
Last ned:

Fugleskremsel gir meir miljøvenleg linefiske og større fangst

2009.01.16 19:16
Last ned:

Internasjonalt samarbeid om tapte garn

2009.01.16 19:16
Last ned:

Korleis redusere bifangst av kongekrabbe

2009.01.16 19:16
Last ned:

Levermengden viser fiskebestandens rekrutteringspotensial

2009.01.16 19:16
Last ned:

Varsling av fangst på hestemakrell

2009.01.16 19:16
Last ned:

Norsk vårgytende sild i store svingninger 1907-2000

2009.01.16 19:16
Last ned:

Mykje loddelarver i Barentshavet

2009.01.16 19:16
Last ned: