Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - 2009

Innhold

2009.05.27 14:22
Last ned:

Forord

2009.05.27 14:22
Last ned:

Tilstanden i økosystem Barentshavet

2009.05.27 14:23
Barentshavet
Last ned:

Tilstanden i økosystem Nordsjøen og Skagerrak

2009.05.27 14:25
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Tilstanden i økosystem Norskehavet

2009.05.27 14:28
Norskehavet
Last ned:

1.1. Introduksjon økosystem Barentshavet

2009.05.27 14:31
Barentshavet
Last ned:

1.1.1 Oversikt over økosystem Barentshavet

2009.05.27 13:38
Barentshavet
Last ned:

1.2 Abiotiske faktorer (1.2.1 Fysikk og 1.2.2 Forurensing)

2009.05.27 14:31
Last ned:

1.3 Primær- og sekundærproduksjon (1.3.1 og 1.3.2 )

2009.05.27 14:36
Last ned:

1.4.1 Lodde

2009.05.27 14:38
Lodde
Last ned:

1.4.2 Polartorsk

2009.05.27 14:39
Polartorsk
Last ned:

1.4.3 Vågehval

2009.05.27 14:39
Vågehval
Last ned:

1.4.4 Grønlandssel

2009.05.27 14:40
Grønlandssel
Last ned:

1.5.1 Nordøstartisk torsk

2009.05.27 14:41
Nordaustarktisk torsk (skrei)
Last ned:

1.5.2 Nordøstartisk hyse

2009.05.27 14:42
Nordøstarktisk hyse
Last ned:

1.5.3 Nordøstartisk blåkveite

2009.05.27 14:42
Blåkveite
Last ned:

1.5.4 Vanlig uer

2009.05.27 14:43
Vanlig uer
Last ned:

1.5.5 Snabeluer

2009.05.27 14:44
Snabeluer
Last ned:

1.5.6. Reke

2009.05.27 14:44
Reke
Last ned:

1.6.1 Bunndyr

2009.05.27 14:45
Last ned:

1.6.2 Ikke-kommersielle fiskearter

2009.05.27 14:45
Fisk
Last ned:

2.1. Introduksjon økosystem Norskehavet

2009.05.27 14:46
Norskehavet
Last ned:

2.2 Abiotiske faktorer

2009.05.27 14:47
Last ned:

2.3 Primær- og sekundærproduksjon

2009.05.27 14:49
Last ned:

2.4.1 Norsk vårgytende sild

2009.05.27 14:50
Norsk vårgytende sild
Last ned:

2.4.2 Kolmule

2009.05.27 14:51
Kolmule
Last ned:

2.4.3 Lodde

2009.05.27 14:52
Lodde
Last ned:

2.4.4 Nordøstartisk sei

2009.05.27 14:52
Last ned:

2.4.5 Pelagisk snabeluer i Irmingerhavet

2009.05.27 14:53
Snabeluer
Last ned:

2.4.6 Hval

2009.05.27 14:54
Hval
Last ned:

2.4.7 Klappmyss

2009.05.27 14:56
Klappmyss
Last ned:

2.5.1 Lange, brosme, blålange

2009.05.27 14:57
Brosme
Blålange
Lange
Last ned:

2.6.1 Bunndyr

2009.05.27 14:58
Last ned:

3.1 Nordsjøen og Skagerrak

2009.05.29 08:29
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

3.2 Abiotiske faktorer

2009.05.29 08:31
Last ned:

3.3. Primær- og sekundærproduksjon

2009.05.29 08:32
Last ned:

3.4.1 Nordsjøsild

2009.05.29 08:33
Nordsjøsild
Last ned:

3.4.2 Makrell

2009.05.29 08:33
Makrell
Last ned:

3.4.3 Taggmakrell

2009.05.29 08:34
Hestmakrell
Last ned:

3.4.4 Brisling

2009.05.29 09:14
Brisling
Last ned:

3.4.5 Sei i Nordsjøen/Skagerrak og vest av Skottland

2009.05.29 09:14
Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland
Last ned:

3.4.6 Hval i Nordsjøen og Skagerrak

2009.05.29 09:20
Hval
Last ned:

3.5.1 Torsk i Nordsjøen og Skagerrak

2009.05.29 09:22
Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal
Last ned:

3.5.2 Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

2009.05.29 09:23
Hyse i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat
Last ned:

3.5.3 Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

2009.05.29 09:24
Hvitting
Last ned:

3.5.4 Breiflabb

2009.05.29 09:30
Breiflabb
Last ned:

3.5.5 Tobis

2009.05.29 09:32
Tobis
Last ned:

3.5.6 Øyepål

2009.05.29 09:32
Øyepål
Last ned:

3.5.7 Reke

2009.05.29 09:33
Reke
Last ned:

3.5.8 Sjøkreps

2009.05.29 09:34
Sjøkreps
Last ned:

3.6.1 Bunndyr

2009.05.29 09:34
Last ned:

4.1 På tokt ved polarfronten

2009.05.29 09:35
Antarktis
Last ned:

4.2 50 år med norsk-russisk samarbeid

2009.05.29 14:35
Last ned:

4.4. Ny kunnskap om samspelet mellom lodde, torsk og sild

2009.05.29 14:37
Lodde
Sild
Torsk
Last ned:

4.5 Nytt forvaltningssystem for ishavssel

2009.05.29 14:38
Sel
Last ned:

4.6 Når havet blir surere

2009.05.29 14:39
Klima og klimastatus
Last ned:

4.8 Dyphavsstrømmer kartlagt med høyteknologisk utstyr

2009.05.29 14:41
Redskap og teknologi
Last ned:

4.9 Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

2009.05.29 14:43
Forvaltningsplan
Last ned:

5.1 Fra målebrett til kvote

2009.05.29 14:43
Last ned:

5.2 Nyere modeller for bestandsforvaltning

2009.05.29 14:44
Last ned:

6.1 Liste over arts-, slekts- og familienavn

2009.05.29 14:45
Last ned:

6.2 Viktige forkortelser

2009.05.29 14:46
Last ned:

Faste snitt

2009.05.29 14:47
Last ned:

6.3.2 Kart - fiskerisoner

2009.05.29 14:48
Last ned:

6.3.3. Kart -ICES fiskeristatiske områder

2009.06.02 09:51
Last ned: