Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - 2009

Innhold

Last ned:

Forord

Last ned:

Tilstanden i økosystem Barentshavet

Last ned:

Tilstanden i økosystem Norskehavet

Last ned:

1.4.1 Lodde

Last ned:

1.4.2 Polartorsk

Last ned:

1.4.3 Vågehval

Last ned:

1.4.4 Grønlandssel

Last ned:

1.5.1 Nordøstartisk torsk

Last ned:

1.5.2 Nordøstartisk hyse

Last ned:

1.5.3 Nordøstartisk blåkveite

Last ned:

1.5.4 Vanlig uer

Last ned:

1.5.5 Snabeluer

Last ned:

1.5.6. Reke

Last ned:

1.6.1 Bunndyr

Last ned:

1.6.2 Ikke-kommersielle fiskearter

Last ned:

2.2 Abiotiske faktorer

Last ned:

2.3 Primær- og sekundærproduksjon

Last ned:

2.4.1 Norsk vårgytende sild

Last ned:

2.4.2 Kolmule

Last ned:

2.4.3 Lodde

Last ned:

2.4.4 Nordøstartisk sei

Last ned:

2.4.6 Hval

Last ned:

2.4.7 Klappmyss

Last ned:

2.5.1 Lange, brosme, blålange

Last ned:

2.6.1 Bunndyr

Last ned:

3.1 Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

3.2 Abiotiske faktorer

Last ned:

3.3. Primær- og sekundærproduksjon

Last ned:

3.4.1 Nordsjøsild

Last ned:

3.4.2 Makrell

Last ned:

3.4.3 Taggmakrell

Last ned:

3.4.4 Brisling

Last ned:

3.4.6 Hval i Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

3.5.1 Torsk i Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

3.5.2 Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

Last ned:

3.5.4 Breiflabb

Last ned:

3.5.5 Tobis

Last ned:

3.5.6 Øyepål

Last ned:

3.5.7 Reke

Last ned:

3.5.8 Sjøkreps

Last ned:

3.6.1 Bunndyr

Last ned:

4.1 På tokt ved polarfronten

Last ned:

4.2 50 år med norsk-russisk samarbeid

Last ned:

4.6 Når havet blir surere

Last ned:

5.1 Fra målebrett til kvote

Last ned:

6.2 Viktige forkortelser

Last ned:

Faste snitt

Last ned:

6.3.2 Kart - fiskerisoner

Last ned: