Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - 2007

Sammendrag.pdf

Last ned:

1.1_Oversikt_okosystem_barentshavet.pdf

Last ned:

1.2.2_Forurensning.pdf

Last ned:

1.4.2_Polartorsk.pdf

Last ned:

1.4.3_Vagehval.pdf

Last ned:

1.4.4_Gronlandssel.pdf

Last ned:

1.5.1_Nordostarktisk_torsk.pdf

Last ned:

1.5.2_Nordostarktisk_hyse.pdf

Last ned:

1.5.3_Nordostarktisk_blakveite.pdf

Last ned:

1.5.4_Vanlig_uer.pdf

Last ned:

1.5.5_Snabeluer.pdf

Last ned:

1.5.6_Reke.pdf

Last ned:

1.5.7_Bunndyr.pdf

Last ned:

1.6_Ikke_kommersielle_bestander.pdf

Last ned:

2.1_Oversikt_okosystem_norskehavet.pdf

Last ned:

2.2.2_Forurensning.pdf

Last ned:

2.4.1_Norsk_vargytende_sild.pdf

Last ned:

4.1_Tema_Absolutt_mengdemaling_sild.pdf

Last ned:

2.4.2_Kolmule.pdf

Last ned:

2.4.4_Nordostarktisk_sei.pdf

Last ned:

2.4.6_Hval_i_norskehavet.pdf

Last ned:

2.4.7_Klappmyss.pdf

Last ned:

2.5.1_Lange_brosme_blalange.pdf

Last ned:

2.5.2_Korallrevene_i_traenadypet.pdf

Last ned:

3.2.2_Forurensning.pdf

Last ned:

3.4.1_Nordsjosild.pdf

Last ned:

3.4.2_Makrell.pdf

Last ned:

3.4.3_Taggmakrell.pdf

Last ned:

3.4.4_Brisling_nordsjoen_skagerrak.pdf

Last ned:

3.4.6_Hval_i_nordsjoen_skagerrak.pdf

Last ned:

3.5.4_Breiflabb.pdf

Last ned:

3.5.5_Tobis.pdf

Last ned:

3.5.6_Oyepal.pdf

Last ned:

3.5.7_Reke.pdf

Last ned:

3.5.8_Sjokreps.pdf

Last ned:

3.5.9_Bunndyr.pdf

Last ned:

5.1_Fra_malebrett_til_kvote.pdf

Last ned:

5.3_Hva_er_et_okosystem.pdf

Last ned:

6.2_Viktige_forkortelser.pdf

Last ned:

6.3_Kart.pdf

Last ned: