Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - 2006

Tilstanden_i_kosystem_Barentshavet.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

Tilstanden_i_kosystem_Norskehavet.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

Tilstanden_i_kosystem_Nordsjen_og_Skagerrak.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

1.1.1_Fysikk_sirkulasjon,_vannmasser_og_klima.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

1.1.2_Forurensningssituasjonen.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

1.2.1_Primrproduksjon_planteplankton.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

1.2.2_Sekundrproduksjon_dyreplankton.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

1.3.1_Lodde.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

1.3.2_Polartorsk.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

1.3.3_Hval.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

1.3.4_Grnlandssel.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

1.4.1_Nordstarktisk_torsk.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

1.4.2_Nordstarktisk_hyse.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

1.4.3_Nordstarktisk_blkveite.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

1.4.4._Vanlig_uer_og_snabeluer.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

1.4.5_Reke.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

1.4.6_Bunndyr.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.1.1_Fysikk_sirkulasjon,_vannmasser_og_klima.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.1.2_Forurensningssituasjonen.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.2.1_Primrproduksjon_planteplankton.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.2.2_Sekundrproduksjon_dyreplankton.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.3.1_Norsk_vaargytende_sild.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.3.2_Kolmule.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.3.3_Lodde_ved_Island-stgrnland-Jan_Mayen.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.3.4_Nordstarktisk_sei.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.3.5_Pelagisk_snabeluer_i_Irmingerhavet.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.3.6_Hval.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.3.7_Klappmyss.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.4.1_Lange,_brosme_og_bllange.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

2.4.2_Viktige_bunnhabitater_i_Norskehavet.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.1.1_Fysikk_sirkulasjon,_vannmasser_og_klima.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.1.2_Forurensningssituasjonen.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.2.1_Primrproduksjon_-_planteplankton.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.2.2_Sekundrproduksjon_-_dyreplankton.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.3.1_Nordsjosild.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.3.2_Makrell.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.3.3_Taggmakrell.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.3.4_Brisling_i_Nordsjen_Skagerrak.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.3.5_Sei_i_Nordsjen_og_vest_av_Skottland.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.3.6_Hval.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.4.1_Torsk_i_Nordsjen.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.4.2_Hyse_i_Nordsjen.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.4.3_Hvitting.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.4.4._Breiflabb.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.4.5_Industrifisk_tobis,_yepl_og_kolmule.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.4.6_Reke.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.4.7_Sjkreps.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

3.4.8_Produksjon_i_bunndyrsamfunnet.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

4.1_Kolmule_-_bestandssammenbruddet_som_ikke_kom.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

4.2_Isen_i_Arktis_smelter_-_hva_betyr_det_for_vre_kosystemer.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

4.3_Organiske_miljgifter_-_nye_utfordringer.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

4.4_Overfiske_i_Barentshavet.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

4.6_Bedre_fangstredskaper_for_fisker_og_forsker.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

4.7_30_rs_innsats_for_fiskeriforskning_i_sr.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

5.1._Fra_mlebrett_til_kvote.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

5.2_Nyere_modeller_for_bestndsforvaltning.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

5.3_Hva_er_et_kosystem.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

6.1_Liste_over_arts-,_slekts-_og_familienavn.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

6.2_Viktige_forkortelser.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

6.3_Kart_over_fiskerisoner.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

6.4_ICESs_fiskeristatistiske_omrder.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned: