Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - Havets ressurser 2002

1.0_Okosystemet_i_Barentshavet.pdf

Last ned:

1.1_Norsk-arktisk_torsk.pdf

Last ned:

1.2_Norsk_kysttorsk.pdf

Last ned:

1.3_Norsk-arktisk_hyse.pdf

Last ned:

1.4_Lodde.pdf

Last ned:

1.5_Reker.pdf

Last ned:

1.6_Sel.pdf

Last ned:

1.7_Hval.pdf

Last ned:

2.1_Norsk_vaargytende_sild.pdf

Last ned:

2.2_Kolmule.pdf

Last ned:

2.3_Sei_nord_for_62_grader_Nord.pdf

Last ned:

2.4_Lange,_brosme_og_blaalange.pdf

Last ned:

2.5_Norsk-arktisk_blaakveite.pdf

Last ned:

2.6_Uer.pdf

Last ned:

3.2_Makrell.pdf

Last ned:

3.3_Taggmakrell_(hestemakrell).pdf

Last ned:

3.4_Brisling.pdf

Last ned:

3.7_Industritraalfisket_i_Nordsjoen.pdf

Last ned:

3.8_Reker.pdf

Last ned:

4.0_Andre_marine_ressurser.pdf

Last ned:

4.1_Polartorsk.pdf

Last ned:

4.2_Rognkjeks.pdf

Last ned:

4.3_Breiflabb.pdf

Last ned:

4.4_Aal.pdf

Last ned:

4.5_Kongekrabbe.pdf

Last ned:

4.6_Hummer_sjokreps_og_krabbe.pdf

Last ned:

4.7_Haneskjell.pdf

Last ned:

4.8_Tang_og_tare.pdf

Last ned:

6.1_Bakgrunn_Mengdemaaling_av_fisk.pdf

Last ned:

ICES_Fiskeristatistiske_omraader.pdf

Last ned:

Sammendrag.pdf

Last ned: