Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - Havets ressurser 2001

1.1_Norsk-arktisk_torsk.pdf

Last ned:

1.2_Kysttorsk_-_Barentshavet.pdf

Last ned:

1.3_Norsk-arktisk_hyse.pdf

Last ned:

1.4_Lodde.pdf

Last ned:

1.5_Reker_i_Barentshavet.pdf

Last ned:

1.6_Sel.pdf

Last ned:

1.7_Hval.pdf

Last ned:

2.1_Norsk_vaargytende_sild.pdf

Last ned:

2.2_Kolmule.pdf

Last ned:

2.3_Sei_nord_for_62N.pdf

Last ned:

2.4_Lange,_brosme_og_blaalange.pdf

Last ned:

2.5_Norsk-arktisk_blaakveite.pdf

Last ned:

2.6_Uer.pdf

Last ned:

3.1_Sild.pdf

Last ned:

3.2_Makrell.pdf

Last ned:

3.3_Taggmakrell.pdf

Last ned:

3.4_Brisling.pdf

Last ned:

3.5_Sei_i_Nordsjoen.pdf

Last ned:

3.7_Industritraalfisket_i_Nordsjoen.pdf

Last ned:

4.1_Polartorsk.pdf

Last ned:

4.2_Rognkjeks.pdf

Last ned:

4.3_Breiflabb.pdf

Last ned:

4.4_l.pdf

Last ned:

4.5_Kongekrabbe.pdf

Last ned:

4.6_Hummer,_sjokreps,_krabbe.pdf

Last ned:

4.7_Haneskjell.pdf

Last ned:

6.1_Mengdemling_av_fisk.pdf

Last ned:

6.2_Bestandsberegningsmetoder.pdf

Last ned:

Forkortelser_brukt_i_teksten.pdf

Last ned:

Havets_ressurser_2001_-_Forord.pdf

Last ned:

Kap.1_Okosystemet_Barentshavet.pdf

Last ned:

Kap._4_andre_marine_ressurser.pdf

Last ned:

Kart_over_fiskerisoner.pdf

Last ned:

Toktaktiviteten.pdf

Last ned: