Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - Havets ressurser 2001

1.1_Norsk-arktisk_torsk.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

1.2_Kysttorsk_-_Barentshavet.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

1.3_Norsk-arktisk_hyse.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

1.4_Lodde.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

1.5_Reker_i_Barentshavet.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

1.6_Sel.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

1.7_Hval.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

2.1_Norsk_vaargytende_sild.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

2.2_Kolmule.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

2.3_Sei_nord_for_62N.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

2.4_Lange,_brosme_og_blaalange.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

2.5_Norsk-arktisk_blaakveite.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

2.6_Uer.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

3.1_Sild.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

3.2_Makrell.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

3.3_Taggmakrell.pdf

2009.01.16 20:35
Last ned:

3.4_Brisling.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

3.5_Sei_i_Nordsjoen.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

3.6_Torsk,_hyse_og_hvitting_i_Nordsjoen.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

3.7_Industritraalfisket_i_Nordsjoen.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

4.1_Polartorsk.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

4.2_Rognkjeks.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

4.3_Breiflabb.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

4.4_l.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

4.5_Kongekrabbe.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

4.6_Hummer,_sjokreps,_krabbe.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

4.7_Haneskjell.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

5.2_Torsk_paa_den_norske_Skagerrakkysten.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

6.1_Mengdemling_av_fisk.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

6.2_Bestandsberegningsmetoder.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

6.3_Forvaltningsstrategi_og_raadgivning.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Fiskeristatisktiske_omraader_fra_ICES.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Forkortelser_brukt_i_teksten.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Havets_ressurser_2001_-_Forord.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Havets_ressurser_2001_-_Sammendrag.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Kap.1_Okosystemet_Barentshavet.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Kap.2_Okosystemene_Norskehavet-norskekysten.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Kap.3_Okosystemene_i_Nordsjoen_og_Skagerak.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Kap._4_andre_marine_ressurser.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Kart_over_fiskerisoner.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Liste_over_arts-,_slekts-_eller_familienavn.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Tabell_fore_var-nivaa_og_forventet_utvikling.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned:

Toktaktiviteten.pdf

2009.01.16 20:36
Last ned: