Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2017

Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2016 (Fisken og havet nr. 1-2017)

Rapporten gir en oversikt over tokt i 2016 i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med fartøyene G.O. Sars, Johan Hjort, Håkon Mosby, Kristine Bonnevie og G.M. Dannevig samt noen innleide. Den gir en kort beskrivelse av toktet samt, kurs- og stasjonskart – hovedsakelig CTD, plankton og trålstasjoner.

Last ned:

Dynamic Mapping of North Sea Spawning - Report of the KINO Project (Fisken og havet nr. 2-2017)

Svein Sundby mfl.: Gyteområder og gyteperioder for 34 fiskearter i Nordsjøen er undersøkt ved kombinert utnyttelse av data, modell og litteratur. Hoveddelen av datatilfanget er fra egg- og larvetokt. I tillegg er det benyttet data for gytende fisk fra både forskningsfangster og kommersielle fangster. Bakerst i rapporten er en litteraturstudie som viser at klimaendringene over de siste 50 år har påvirket fordeling av mange av fiskebestandene, herunder gytefeltene.

Last ned:

Undersøkelser av gyte- og oppvekstområder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og høsten 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 5-2017)

Hensikten med disse undersøkelsene er å skaffe data om eggproduksjon og rekruttering av umoden torsk i områder som kan bli påvirket av oppdrettsanlegg. Undersøkelsene er en delstudie av prosjektet ICOD som også inkluderer andre delstudier som akustisk merking av torsk for å studere atferd på gytegrunnene, bunnundersøkelser for å evaluere organisk belastning i gyte- og oppvekstområdet, og modellering for å vurdere egg- og larvedrift. Rapporten viser data fra egg- og yngeltoktene som ble gjennomført i 2016. 

Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR