Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2017

Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2016 (Fisken og havet nr. 1-2017)

Rapporten gir en oversikt over tokt i 2016 i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med fartøyene G.O. Sars, Johan Hjort, Håkon Mosby, Kristine Bonnevie og G.M. Dannevig samt noen innleide. Den gir en kort beskrivelse av toktet samt, kurs- og stasjonskart – hovedsakelig CTD, plankton og trålstasjoner.

Last ned:

Dynamic Mapping of North Sea Spawning - Report of the KINO Project (Fisken og havet nr. 2-2017)

Svein Sundby mfl.: Gyteområder og gyteperioder for 34 fiskearter i Nordsjøen er undersøkt ved kombinert utnyttelse av data, modell og litteratur. Hoveddelen av datatilfanget er fra egg- og larvetokt. I tillegg er det benyttet data for gytende fisk fra både forskningsfangster og kommersielle fangster. Bakerst i rapporten er en litteraturstudie som viser at klimaendringene over de siste 50 år har påvirket fordeling av mange av fiskebestandene, herunder gytefeltene.

Last ned:

Samling av 0-gruppe sei toktrapportar 1985-1993 (Fisken og havet nr. 4-2017)

Denne rapporten er ei samling av alle toktrapportar frå dei årlege kartleggingstokta etter 0-gruppe sei (Pollachius virens) som vart gjennomført av Havforskingsinstituttet i perioden 1985-1992 for området nord for 62°N, og i 1986-1993 i Nordsjøen. Formålet med tokta var å kartleggje utbreiing og mengd av 0-gruppe sei for å få ein indeks på årsklassestyrken før yngelen kom inn til norskekysten. (Av Kjell Nedreaas og Odd M. Smedstad)
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR