Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2006

Nr.1_2006_Environmental_status_Skagerrak_NorthSea2004.pdf

2009.01.16 19:14
Last ned:

Nr.3_2006_Effekter_av_oksygensvikt_pa_fjordfauna.pdf

2009.01.16 19:14
Last ned:

Nr.4_2006_Oversikt_over_tokt_og_stasjoner_tatt_i_2005.pdf

2009.01.16 19:14
Last ned:

Nr_6_2006_del_1.pdf

Del 1. Normalverdier for saltholdighet og temperatur i Havforskningsinstituttets faste snitt. Rapporten presenterer middelverdier og standardavvik for hydrografiske data i Havforskningsinstituttets faste snitt. Grunnlag for beregningene er hydrografiske målinger for årene 1980 - 1999.
2009.01.16 19:14
Last ned:

Nr_6_2006_del_2.pdf

Del 2. Normalverdier for saltholdighet og temperatur i Havforskningsinstituttets faste snitt. Rapporten presenterer middelverdier og standardavvik for hydrografiske data i Havforskningsinstituttets faste snitt. Grunnlag for beregningene er hydrografiske målinger for årene 1980 - 1999.
2009.01.16 19:15
Last ned:

Nr.7_2006_Roemming_og_gjenfangst_av_oppdrettslaks.pdf

2009.01.16 19:14
Last ned:

Nr_8_2006_Bifangst_av_kongekrabbe_i_garn_line_trl_2005.pdf

21. fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe i garn i øst og vest Finnmark i 2005. Antall registreringer er gått opp sammenlignet med foregående år for torskegarn. Cpue-verdiene er uforandret i Vest Finnmark, men viser en svak økning i øst Finnmark. Det er fortsatt problemer med bifangst av kongekrabbe i rognkjeksgarn. Resultater fra tråldata viser at krabben tas som bifangst i relativt kystnære områder.

2009.01.16 19:14
Last ned:

Nr.9_2006_Dyrevelferdsmessige_konsekvenser_vaksinasjon_av_fisk__effekter_og_bivirkninger.pdf

Moderne industrielt fiskeoppdrett, slik det drives på laks og regnbueørret i Norge, ville ikke vært mulig uten vaksinasjon mot enkelte sykdommer. Dels ville økt forekomst av sykdom skapt uakseptabel dyrevelferd, dels ville behandling med antibiotika hatt uakseptable miljøvirkninger, og dels ville summen av disse faktorene ødelagt økonomien i oppdrettet.

2009.01.16 19:14
Last ned:

Nr.10_2006_Diet_of_the_blue_whiting_in_the_Barents_Sea_summer_2005_winters_2002_2006.pdf

Dietten hos kolmule i Barentshavet ble undersøkt i februar-mars 2002 og 2006, og i august og september 2005. Krill var det viktigste byttet til kolmula i Barentshavet og utgjorde ca. 90% av dietten om vinteren og ca. 50% om sommeren. Kolmula spiste ogsåamfipoder og fisk, inkludert kolmule. Hoppekreps, som er viktig for kolmula i Norskahavet, utgjorde en ubetydelig del av dietten.

2009.01.16 19:14
Last ned:

Nr.11_2006_Musings_on_nematode_parasites.pdf

Musings on nematode parasites
Rapporten tar for seg hva vi vet og ikke vet om morfologi, biologi og livssykluser hos nematoder i marin fisk og fiskespisende sjøpattedyr og fugl. Nematodelarven (kveisen) som vi av og til finner i fisk kan være mer harmløs enn vi tidligere har regnet med.
2009.01.16 19:14
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR