Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2018

Estimation of acoustic indices with CVs for Northeast Arctic saithe in the Norwegian coastal survey 2003–2017 applying the Sea2Data StoX software (Fisken og havet nr. 1-2018)

Sea2Data programmet StoX er brukt til å estimere akustiske indekser med CV og lengde og vekt ved alder for nordøstarktisk sei fra det norske kysttoktet Varanger – Stad i 2013 til 2017. Indeksene er sammenlignet med indekser tidligere estimert med programmet BEAM, og forskjeller er i hovedsak forklart ved forskjeller i strata-areal.

Last ned:

Undersøkelser av sedimentsamfunn offshore – sammenlignende kvantitativ utprøving av 0,1 m² vs. 0,25 m² van Veen grabb (Fisken og havet nr. 3-2018)

På bakgrunn av mulig bruk av Mareanos faunadata er det utført en sammenlignende kvantitativ undersøkelse av fangstegenskapene for van Veen grabb med innsamlet bunnareal på henholdsvis 0,25 m² som hittil er benyttet av Mareano, og 0,1 m² som benyttes av petroleumsindustrien grunnere enn 500 m.

Last ned:

Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2017 (Fisken og havet nr. 4-2018)

Rapporten gir en oversikt over tokt i 2017 i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med egne og innleide fartøyer. Den gir en kort beskrivelse av toktet og viser kurs- og stasjonskart – hovedsakelig CTD, plankton og trålstasjoner. Tabeller viser når de faste snittene er tatt og antall observasjoner per måned for de faste stasjonene.

Last ned:

StoX revision of acoustic abundance indices cod haddock 1994-2017. Fisken og havet nr. 5-2018

Estimering av akustiske indekser med CV for torsk og hyse fra vintertoktet i Barentshavet 1994-2017 med Sea2Data programvaren StoX.

Last ned:

Ressursoversikten 2018 (Fisken og havet nr. 6-2018)

I Ressursoversikten 2018 kan du lese om biologi, fordeling, tilstand og fiskeri for våre kommersielt viktigste bestander og noen arter som er lite utnyttet. Tidligere var Ressursoversikten en del av Havforskningsrapporten, men den rapportserien er nå avsluttet.

Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR