Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2018

Estimation of acoustic indices with CVs for Northeast Arctic saithe in the Norwegian coastal survey 2003–2017 applying the Sea2Data StoX software (Fisken og havet nr. 1-2018)

Sea2Data programmet StoX er brukt til å estimere akustiske indekser med CV og lengde og vekt ved alder for nordøstarktisk sei fra det norske kysttoktet Varanger – Stad i 2013 til 2017. Indeksene er sammenlignet med indekser tidligere estimert med programmet BEAM, og forskjeller er i hovedsak forklart ved forskjeller i strata-areal.

Last ned:

Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2017 (Fisken og havet nr. 4-2018)

Rapporten gir en oversikt over tokt i 2017 i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med egne og innleide fartøyer. Den gir en kort beskrivelse av toktet og viser kurs- og stasjonskart – hovedsakelig CTD, plankton og trålstasjoner. Tabeller viser når de faste snittene er tatt og antall observasjoner per måned for de faste stasjonene.

Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR