Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2011

FH 2011-1:

Kartlegging og analyser av faunaen i Hardangerfjorden før mulig legging av elektrisk kabel i korridor

2011.02.11 14:40
Last ned:

FH 2011 - 2: NorKyst-800 Report No. 1

User Manual and technical descriptions

2011.07.08 13:07
Last ned:

FH 2011 - 3: Miljøundersøkelser i norske fjorder:

Grenlandsfjordene 2000-2009

2011.08.29 14:59
Last ned:

FH 2011 - 5: Otolittreferansesamling for lodde (Mallotus villosus) i Barentshavet

Bente Røttingen og Jaime Alvarez startet i 2008 opp med å lage et referansemateriale for loddeotolitter. Valget falt på 1981, der det var aldersmateriale fra alle årets måneder, og det ble bestemt å ta bilder av representative otolitter fra forskjellige årsklasser.

En slik referansesamling kan og bør være et tillegg til vanlig lesing og oppbevaring av otolitter. Referansesamlingen er også et viktig verktøy for å ”illustrere” hvordan loddeotolitter aldersbestemmes på Havforskningsinstituttet.

2011.09.05 13:23
Last ned:

FH 2011 - 6: Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2010

Rapporten gir en oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen. Toktene er utført med forskningsfartøyene ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig”, ”Jan Mayen” samt noen innleide fiskefartøyer i 2010. Kartene viser hovedsakelig CTD- og trålstasjoner, men også planktonstasjoner.

2012.03.19 14:47
Last ned:

FH 2011 - 8: Survey strategy for monitoring Norwegian deep-sea fish species

Rapporten dokumenterer resultatene fra prosjekt 13327 med formål å etablere metoder for overvåking av dypvannsarter. Etter presentasjon av prosjektets mandat og bakgrunnsinformasjon om tidligere tokt og deres rolle for råd og forskning, er en generell metode for toktevaluering presentert. Videre er spesifikke aspekter ved survey design evaluert med kvantitative metoder. Basert på resultatene av disse analysene, er en multiårlig surveystrategi foreslått. Den bygger på tre kjernetokt: To tokt langs Eggakanten ca. 62

2012.02.02 14:00
Last ned:

FH 2011 - 9: Risikovurdering av marine arter

Risikovurdering av marine arter som benyttes i forskning, økotoksikologiske analyser, undervisning og akvakultur, og som omsettes til akvarister og som levende sjømat i Norge

2012.01.10 09:33
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR