Hopp til hovedteksten

Faglig forums rapport 2010

Faglig forums rapport 2010

Kap. 1. Bakgrunn for rapporten
Kap. 2: Relevante nasjonale og internasjonale prosesser
Kap. 3: Menneskelig aktivitet
Kap. 4: Ytre påvirkning
Kap. 5: Risikoutvikling i området
Kap. 6: Tilstanden i økosystemet og menneskelig påvirkning
Kap. 7: Særlig verdifulle og sårbare områder
Kap. 8: Mål og måloppnåelse
Kpa. 9: Utvikling av kunnskapsbasis
Kap. 10: Formidling av forvaltningsplanarbeidet for norske havområder
Kap. 11: Opplegg for utredning av konsekvenser av skipstrafikk i Polhavet
Kap: 12: Vedlegg
Kap. 13: Forkortelser og definisjoner

2010.05.06 09:48
Download:

Contact

  • Head of the Management Forum,  Bjørn Fossli Johansen,
    Norwegian Polar Institute: tel: +47 99 43 74 06
  • Head of Monitoring Group Knut Sunnanå,
    Institute of Marine Research, tel: + 47 90 08 46 99
  • Head of Risk Management Group, Arve Dimmen,
    The Norwegian Coastal Administration , tel: + 47 95 19 05 95