Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Brosjyrer

Havforskningsinstituttet 2019–2020

HI-brosjyre-2019_forside_100x100.jpg
Brosjyren viser smakebiter fra det allsidige og spennende arbeidet på Havforskningsinstituttet i 2019.

 


Nytt bygg – ny marin akse i Bergen

Nytt-bygg-brosjyre_forside_100.jpg
Havet er viktig for Norge, og for Bergen. Til stor glede har regjeringen kunngjort at Bergen skal få et nytt, funksjonelt og fremtidsrettet bygg for forskning og forvaltning av havet. Det nye bygget skal huse Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, og vil gi et viktig løft til den nasjonale satsingen på utviklingen av havet.
 

HI-brosjyre 2018/2019

HI_brosjyre500.jpg
Brosjyren viser smakebiter fra det allsidige og spennende arbeidet på Havforskningsinstituttet. Bakerst i heftet ligger en kortversjon på engelsk.

HI-brosjyre 2018/2019


Havforskningsinstituttet 2017-2018

Brosjyrer
Om Havforskningsinstituttets virksomhet i 2017 og 2018. Her finner du litt om alt: bestandsråd, fartøy, finansiering, forskning, nyvinninger, prosjekter og samarbeid. 

Havforskingsinstituttet – Kunnskap og råd for rike og reine hav


Historier om og fra havforskningen

Brosjyrer
Erlend Moksness og Odd Nakken har samlet Havforskningsinstituttets spennende aktiviteter opp gjennom tidene i heftet "Historier om og fra havforskningen" - gammelt og nytt, nasjonalt og globalt, folk og fisk, kyst og hav. Her finner du litt om tiden før 1900, om utviklingen av havforskningens institusjonelle rammer, organisasjonen, faglig fokus, nyvinninger og internasjonalt samarbeid.
Historier om og fra havforskningen


Kunnskap og råd for rike og reine hav

Kunnskap og raad 2015
Økosystemene under havoverflaten er svært varierte, fra ørsmå alger til store hvaler, fra fjorder til åpne hav. Havforskningsinstituttet skal ha kunnskap om hele spekteret. Vi sender fartøy til sjøs for å samle data, tar prøver med håver og tråler og gjør eksperiment på anleggene og i laboratoriene våre for å lære mer om hva som skjer i havet og i oppdrettsanleggene. I denne brosjyren kan du lese om noen av artene vi forsker på, og få et innblikk i bredden av arbeidet som blir utført på instituttet.  

Havforskningsinstituttets brosjyre 2015


Havets skumleste

Havets-skumleste_300.jpg
Mange forbinder haier med lumske ryggfinner som glir gjennom vannflaten i fjerne strøk, men vi finner også haier i norske farvann. 17–18 forskjellige arter er registrert, men ingen av dem har mennesker på menyen. I denne brosjyren kan du lese om hai og andre fisker og dyr som er skumle – enten av utseende eller fordi de faktisk er giftige. Til slutt står det også om mennesket – for havets skumleste kan også være deg og meg, våre forfedre og våre etterkommere. I tidligere tider klarte vi nesten å fiske tomt for enkelte hvalarter, og i dag fyller vi havene med plastavfall…

Havets skumleste
Les som digital bok

Skumlast i havet (nynorsk versjon)
Skumlast i havet


Fartøyene og mennene som ga dem navn ...

Fartoyene-og-mennene-som-ga-dem-navn_300.jpg
Store deler av Havforskningsinstituttets forskning er basert på observasjoner og målinger til havs og langs kysten. Dette krever forskningsfartøy. Både i dag og i tidligere tider har omfanget av feltobservasjoner gitt norsk havforskning en spesiell styrke. Denne brosjyren viser instituttets fartøyflåte fra 1900 og frem til i dag og beskriver også mennene som ga fartøyene navn.

Fartøyene og mennene som ga dem navn


Faglig strategi 2013–2017

Faglig-strategi_300.jpg
Havforskningsinstituttets formål er å forske, overvåke og gi råd knyttet til marine økosystemer og akvakultur. Instituttets forskningsplan for 2013-17 er en konkretisering av instituttets overordnede strategi - i brosjyreform.

Faglig strategi 2013 - 2017

 


Torskeutklekningens historikk

Torskeutklekningens-historikk_300.jpg
Didrik S. Danielssen, Aadne Sollie og Stein Tveite har oppsummert arbeidet med torskeutklekning i Flødevigen fra dens spede begynnelse rundt 1880 fram til avslutningen i 1971. Dette er samlet i heftet "Torskeutklekningens historikk – Flødevigen" som du kan lese her.

Torskeutklekningens historikk - Flødevigen


Krafttak for kysttorsken

Brosjyrer
Ytre Oslofjord har store naturverdier som det er viktig å sikre for kommende generasjoner, herunder flere fiskebestander som er sterkt redusert de siste årene. Dette er bakgrunnen for prosjektet "Krafttak for kysttorsken" som startet i 2017 – Et unikt samarbeid i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker.

Krafttak for kysttorsken