Grønlandssel med unge

Overvåkingsgruppens arbeid

En av overvåkingsgruppens viktigste oppgaver er å rapportere om utvikling i miljøtilstand i norske havområder.

les mer

Økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak er endret

Nordsjøen og Skagerrak domineres av høy sjøtemperatur som fører sørlige arter inn i økosystemet, vekst i fiskebestander som følge av redusert fiskepress og stort sett uendrede eller lavere nivåer av forurensende stoffer. Dette er konklusjonen i en ny og oppdatert statusrapport for Nordsjøen og Skagerak.

[14.06.18]
les mer

Økosystemet i Barentshavet er i endring

Utviklingen i Barentshavet er dominert av store endringer på grunn av at temperaturen har økt og mengden havis har avtatt. Dette er konklusjonen i en ny statusrapport for Barentshavet. Rapporten er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom 13 institusjoner. 

[14.06.18]
les mer

Kontakt

Arneberg, Per
Leder av overvåkingsgruppen
Tlf: 932 47 562

Ida Vee
Overvåkingsgruppens sekretariat 

Resultater

Overvåkingsgruppen rapporterer sine resultater hos Miljøstatus i Norge:

Interne sider:

Prosjektrom (OBS: krever pålogging)