Overvåkingsgruppens arbeid

En av overvåkingsgruppens viktigste oppgaver er å rapportere om utvikling i miljøtilstand i norske havområder.

les mer

Fortsatt god miljøtilstand i Norskehavet

Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god. Unntakene gjelder i første rekke sjøfugl, der flere arter har minket betydelig, enkelte mindre fiskebestander som er på lave nivå på grunn av tidligere overfiske og selarten klappmyss, som til tross for fredning ikke har tatt seg opp. De store kommersielle fiskebestandene, som makrell, sild og kolmule, høstes bærekraftig. Nivåene av forurensning er generelt lave i fiskefilet, men i lever fra en del fiskearter er nivåene over grenseverdier for mattrygghet.

[18.05.16]
les mer

Varmere og renere i Nordsjøen og Skagerrak

2014 var et varmt år i Nordsjøen og Skagerrak, ikke bare i overflaten men gjennom hele vannsøylen. De fleste fiskeslagene i havområdet har bestander på tilfredsstillende nivå, mens sjøfuglbestandene blir mindre. Den største endringen finnes i plantplanktonsamfunnet hvor rauåta (Calanus finmarchicus) viker plass for Calanus helgolandicus. Denne opptrer senere på året og har annet næringsinnhold enn raudåta. Dette er en endring som henger sammen med de høye temperaturene og som kan påvirke store deler av økosystemet.

[19.06.15]
les mer

Kontakt

Arneberg, Per
Leder av overvåkingsgruppen
Tlf: 932 47 562

Tone Vollen
Overvåkingsgruppens sekretariat
Tlf: 958 80 793

Resultater

Overvåkingsgruppen rapporterer sine resultater hos Miljøstatus i Norge:

Interne sider:

Prosjektrom (OBS: krever pålogging)