Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Teknisk infrastruktur

Avdelingen drifter og utvikler infrastrukturen og tilrettelegger for god forskning. Avdelingen forvalter og utvikler Havforskningsinstituttets stasjoner mot en moderne og relevant infrastruktur med kompetanse og forsøksdyr som kan støtte forskning og rådgiving på høyt nivå.

Avdelingen består av:

 • Seksjon for IT
 • Stasjon Bergen
 • Stasjon Tromsø
 • Stasjon Flødevigen
 • Stasjon Matre
 • Stasjon Austevoll

Hovedoppgaver:

 • Vedlikeholde og utvikle infrastrukturen i takt med Havforskningsinstituttets strategi og mål.
 • Arbeide systematisk med teknisk sikkerhet og internkontroll.
 • Sikre at det tas miljøhensyn.
 • Planlegge en god utnyttelse av anleggene, holde forsøksfisk og gi støtte til forsøk.
 • Bidra til at Havforskningsinstituttet er en attraktiv og foretrukket forskningsinstitusjon, både for arbeidstakere og for samarbeidspartnere.
 • Etablere rutiner, metoder og verktøy som sikrer kontinuerlig forbedring i driften av stasjonene.
 • Etablere gunstige avtaler med alle leverandører som leverer varer og tjenester til avdelingen.
   

Kontaktinformasjon

Avdeling for Teknisk infrastruktur
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen

Besøksadresse: Nordnesgaten 50
Telefon: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 55