Hopp til hovedteksten

Organisasjonen

Den faglige virksomheten ved Havforskningsinstituttet er organisert i
  • forskningsgrupper
  • forskningsprogram
  • Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid
Fartøyer og stasjoner er felles fasiliteter for det faglige arbeidet.
Siktemålet er en organisasjon som er enhetlig og fagfokusert med korte kommunikasjonslinjer.
Organisasjonskart
Administrerende direktør Forskningsdirektører Regiondirektører Rådgiver Forsknings- og rådgivningsprogram økosystem Barentshavet Forsknings- og rådgivningsprogram økosystem Norskehavet Forsknings- og rådgivningsprogram økosystem Nordsjøen Forsknings- og rådgivningsprogram økosystem kystsone Forsknings- og rådgivningsprogram akvakultur Forskningsprogram klima - fisk Forskningsprogram olje - fisk Forskningsprogram økosystem- og bestandsdynamikk Forskningsprogram biologiske mekanismer Forskningsprogram Mareano Faggrupper Faggrupper Teknisk infrastruktur Rederi Administrasjon Samfunnskontakt og kommunikasjon Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid