Hopp til hovedteksten

Organisasjonen

Den faglige virksomheten ved Havforskningsinstituttet er organisert i
  • forskningsgrupper
  • forskningsprogram
Fartøyer og stasjoner er felles fasiliteter for det faglige arbeidet.
Siktemålet er en organisasjon som er enhetlig og fagfokusert med korte kommunikasjonslinjer.
Organisasjonskart