Hopp til hovedteksten
Instituttet-Nordnes.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Økonomi og administrasjon

De administrative funksjonene ved Havforskningsinstituttet er i hovedsak samlet i Avdeling for økonomi og administrasjon og er en viktig del av instituttets støttefunksjoner.

Følgende seksjoner inngår:

  • Seksjon for regnskap
  • Seksjon for arkiv
  • seksjon for prosjektstøtte
  • Seksjon for innkjøp

Hovedoppgaver:

  • Støtte instituttets faglige virksomhet med sikte på best mulig bruk av instituttets samlede ressurser
  • Utarbeide forslag til langtidsplaner, virksomhetsplaner og budsjetter
  • Overvåke og rapportere instituttets samlede budsjetter, økonomiske oversikter og regnskap
  • Sikre at kontrakter og avtaler er fyllestgjørende og hensiktsmessig utformet